Počasí Dnes °C
Odbor životního prostředí a zemědělství

Program 8.3 Podpora včelařství

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo dne 25.8.2015 podmínky a vyhlášení programu 8.3 Podpora včelařství k předkládání žádostí o dotace na rok 2015. Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ: 70891508.

 

Lhůta pro podání žádosti o dotaci je od 1. října 2015 do 31. října 2015. Přípravu projektů je možné konzultovat do 30. října 2015. Žádost o dotaci musí být doručena v elektronické (pouze formulář žádosti o dotaci) i písemné podobě (formulář žádosti o dotaci včetně všech povinných příloh žádosti).

 

Žádost musí být vyplněna do elektronického formuláře pro rok 2015. Pro otevření formuláře žádosti je nutné mít nainstalovaný program 602_XML_filler - - pokud nemáte program již nainstalovaný, klikněte ZDE.
Návod k vyplnění a odeslání elektronické žádosti.
Žádosti (bez příloh) se elektronicky odesílají ZDE

Vyhlášení programu 8.3 k předkládání žádotí o dotaci 

Aktuální verze formuláře žádosti na stránkách Dotačního fondu v sekci "Formuláře" - Žádost o dotaci (nová 2015) 

Vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z DF na rok 2015

Čestné prohlášení žadatele

Čestné prohlášení žadatele o podporu de minimis

Příloha č. 6 - Prohlášení přísl. základní popř. okresní organizace ČSV o souhlasu s realizací projektu, u začínajících včelařů zároveň prohlášení příslušné zákl. popř. okresní organizace ČSV, že poskytne začínajícímu včelaři metodické vedení zkušeným včelařem (jméno bude uvedeno)

Vyplněný formulář žádosti před odesláním pečlivě zkontrolujte, nezapomeňte uvést finanční podíl žadatele na připravovaném projektu (ostatní zdroje) a jeho předběžnou celkovou finanční rozvahu.

Další důležité informace:

Statut Dotačního fondu Libereckého kraje (schválený Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28.4.2015)

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje (schváleny Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 31.3.2015)

Kontaktní osoba:

Ing. Tomáš Komrzý

(e-mail: tomas.komrzy@kraj-lbc.cz, tel: 485 226 353)

 

Zpracovávám...