Odbor životního prostředí a zemědělství
Úvodní stránka > Krajský úřad > Odbor životního prostředí a zemědělství > Dotace > 2015 > Program 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství

Program 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo dne 26.5.2015 podmínky a vyhlášení programu 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství  k předkládání žádostí o dotace na rok 2015. Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ: 70891508.

 

Lhůta pro podání žádosti o dotaci je od 1. září 2015 do 30. září 2015. Přípravu projektů je možné konzultovat do 29. září 2015. Žádost o dotaci musí být doručena v elektronické (pouze formulář žádosti o dotaci) i písemné podobě (formulář žádosti o dotaci včetně všech povinných příloh žádosti).

 

Žádost musí být vyplněna do elektronického formuláře pro rok 2015. Pro otevření formuláře žádosti je nutné mít nainstalovaný program 602_XML_filler - pokud nemáte program již nainstalovaný, klikněte ZDE.
Návod k vyplnění a odeslání elektronické žádosti.
Žádosti (bez příloh) se elektronicky odesílají ZDE

Vyhlášení programu 8.4 k předkládání žádostí o dotaci 

Aktuální verze formuláře žádosti na stránkách Dotačního fondu v sekci "Formuláře" - Žádost o dotaci (nová 2015)

Vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z DF na rok 2015 

Čestné prohlášení žadatele

Čestné prohlášení žadatele o podporu de minimis

Vyplněný formulář žádosti před odesláním pečlivě zkontrolujte, nezapomeňte uvést finanční podíl žadatele na připravovaném projektu (ostatní zdroje) a jeho předběžnou celkovou finanční rozvahu.

Další důležité informace:

Statut Dotačního fondu Libereckého kraje (schválený Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28.4.2015)

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje (schváleny Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 31.3.2015)

Nařízení Komise č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013 o použití článků 107 a 108  na podporu de minimis

Kontaktní osoby:

Zpracovávám...