Počasí Dnes °C
Odbor životního prostředí a zemědělství
Úvodní stránka > Krajský úřad > Odbor životního prostředí a zemědělství > Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta

Nový Akční plán EVVO Libereckého kraje na období 2016 - 2020

Nový Akční plán EVVO na období 2016 - 2020 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání dne 21. června 2016 usnesením č. 365/16/ZK.

Akční plán je nosným materiálem pro rozvoj EVVO na území Libereckého kraje a byl zpracován z důvodu potřeby konkretizace jednotlivých opatření a také částečných změn  v pojetí struktury EVVO v Libereckém kraji.

Na jeho zpracování se podílely významné subjekty, které poskytují služby EVVO na území Libereckého kraje (nevládní neziskové organizace, příspěvkové organizace, veřejná správa, nadační fond...). Pomocí cílených rozhovorů se podařilo získat poměrně jasný přehled potřeb a očekávání těchto organizací v oblasti podpory EVVO Libereckým krajem a jeho příspěvkovou organizací STŘEVLIK. z těchto diskuzí vyplývají navrhovaná opatření , která jsou v AP EVVO pro období 2016 - 2020 popsána.

ikona souboruAkční plán EVVO LK na období 2016 - 2020

Nová Koncepce EVVO pro období 2011 - 2020 a Akční plán pro období 2011 - 2013

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo na svém zasedání dne 22. června 2010 usnesením č. 201/10/ZK nosný materiál pro rozvoj environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Libereckém kraji pro období 2011 - 2020.

Na jeho přípravě se již od června 2009 mohli podílet všichni zájemci z Libereckého kraje.

Vlastnímu zpracování předcházela ikona souboruAnalýza plnění cílů Koncepce EVVO v období 2003 - 2009 a ikona souboruSWOT analýza k situaci v této oblasti vzdělávání v Libereckém kraji.

Společně s novou Koncepci EVVO Libereckého kraje pro období 2011 - 2020 byl schválen také Akční plán EVVO pro období 2011 - 2013. Oba základní materiály můžete nalézt ikona souboruZDE

 

DIVIZNA - Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

 

Nástupnická organizace Střediska ekologické výchovy Statutárního města Liberec – Divizna – zahajuje svou činnost 1. září 2006.
Poskytuje kvalitní služby v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. Zaměřuje se zejména na tyto oblasti:
 

realizace ekologických výukových programů pro školní kolektivy

pořádání odborných seminářů pro studenty pedagogických fakult, pedagogické pracovníky, vedoucí dětských kroužků a oddílů, širokou veřejnost,…

komunikace s ostatními organizacemi realizujícími EVVO v regionu i po celé republice

poskytování informací a metodické pomoci v oblasti EVVO

- koordinaci sítě škol v Libereckém kraji se zájmem o ekologickou výchovu – projekt M.R.K.E.V.

 

Středisko ekologické výchovy Divizna je členem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina. 

Kontaktní osoba: Ing. Aleš Kočí, telefon: 482 710 616 - ústředna

e-mail: koci@zooliberec.cz

www stránky: http://www.zooliberec.cz/divizna/

 

 

 

STŘedisko Ekologické Výchovy LIbereckého Kraje (zkráceně STŘEVLIK)

 


je příspěvkovou organizací Libereckého kraje, která svou činnost
zahájila 1. ledna 2006. Jejím hlavním posláním je praktická ekologická výchova zaměřená především na školní mládež.

 

STŘEVLIK sídlí na adrese Jizerská 190, 463 42  Hejnice

Středisko poskytuje širokou nabídku výukových programů, zejména pobytových, dalším typem programů jsou osvětové akce pro širokou veřejnost, které se setkávají s velkým ohlasem a stávají se tradičními. Pro rok 2006 se připravují oslavy Dne Země, Dne zvířat, Dne stromů a řada dalších, které se uskuteční nejen v areálu v Oldřichově v Hájích ale také na jiných místech kraje.

 

Středisko ekologické výchovy je snadno dostupné autobusem i vlakem. Více informací naleznete na www.strevlik.cz

 

 

Regionální systém EVVO - ORSEJ

Od 1.2.2006 začala realizace dvouletého projektu Regionální systém EVVO LIbereckého kraje s názvem ORSEJ, zabývající se environmentální výchovou, vzděláváním a osvětou. V rámci projektu vznikla síť 8 ekoporaden, které budou vedle poradenské činnosti pořádat různé osvětové akce, ekodny, akce pro dobrovolníky a jiné, zaměřené na rozvoj kladného vztahu k životnímu prostředí u široké veřejnosti. O akcích a činnosti všech ekoporaden je možné získat informace na nově vzniklém webovém portálu www.ekovychovalk.cz

 

 

 

Regionální systém ekologické výchovy Libereckého kraje

 

Dne 18.11. 2005 výběrová komise podpořila projekt Libereckého kraje "Regionální systém environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje", předložený do 2. kola výzvy grantového schématu Síť environmrentálních informačních a poradenských středisek v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů ESF. Cílem tohoto dvouletého projektu je realizace Koncepce EVVO Libereckého kraje.  V rámci projektu vznikne 8 nových středisek/poraden ekologické výchovy v různých místech kraje. Liberecký kraj a jeho projektoví partneři vyhlašují výběrové řízení na obsazení pracovních míst v rámci projektu.
Uzávěrka pro podání přihlášky do výběrového řízení je 10. ledna 2006 ve 12.00 hod.
Více informací naleznete zde.
 

 

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Libereckého kraje

byla zpracována v roce 2002 Společností pro Jizerské hory o.p.s. Poslední verzi textu naleznete na adrese www.sweb.cz/kokev. Koncepce byla projednána a schválena 4. 3. 2003 v Radě a 18. 3. 2003 v Zastupitelstvu kraje.
Koncepce enviromentální výchovy a vzdělávání (ZIP, 1700 kB)

Zpracovávám...