Odbor životního prostředí a zemědělství

Středisko ekologické výchovy LK

je příspěvkovou organizací Libereckého kraje se sídlem v Hejnicích, jejímž hlavním posláním je praktická ekologická výchova, vzdělávání a osvěta v Libereckém kraji.

HLAVNÍ AKTIVITYNabídka programů 2017/2018

  • ekovýchovné programy pro mateřské, základní a střední školy 

  • semináře pro pedagogy

  • ekodny pro veřejnost


www.strevlik.cz

Zpracovávám...