Počasí Dnes °C
Odbor životního prostředí a zemědělství

Rozptylová studie Libereckého kraje z r. 2012

Rozptylová studie Libereckého kraje  poskytuje obraz o současné emisní a imisní situaci, vývoji kvality ovzduší a o příčinách jeho znečištění. V rámci rozptylové studie bylo provedeno kompletní vyhodnocení produkce emisí u všech skupin zdrojů znečišťování ovzduší pro celé území kraje.

Zpracovávám...