Počasí Dnes °C
Odbor životního prostředí a zemědělství
Úvodní stránka > Krajský úřad > Odbor životního prostředí a zemědělství > Ochrana ovzduší > Koncept snižování emisi a imisí znečišťujících látek v Libereckém kraji (KSEI)

Koncept snižování emisi a imisí znečišťujících látek v Libereckém kraji (KSEI)

Rada Libereckého kraje v souladu s § 7 a § 59 odst.1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále je „ zákon o krajích “) a k provedení  zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ovzduší), § 6 odst. 5, 6 a § 7 odst. 6, 7 vydala  nařízení kraje č. 4/2004 ze dne 13. července 2004, kterým se vyhlašuje Krajský program snižování emisí Libereckého kraje a Integrovaný krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Libereckého kraje.

KSEI je součástí dokumentu Územní energetická koncepce Libereckého kraje a Koncept snižování emisí a imisí znečišťujících látek v Libereckém kraji. Územní energetická koncepce Libereckého kraje (ÚEK) je přitom analytickou částí tohoto dokumentu a KSEI návrhovou částí. ÚEK je zveřejněna pod odborem regionálního rozvoje a evropských projektů.

Koncept snižování emisí a imisí znečišťujících látek v Libereckém kraji (KSEI) - návrhová část (listopad 2003)


KSEI - návrh - kapitola 1. až 8.  (PDF, 2,99 MB)
KSEI - návrh - kapitola 9. až 10.  (PDF, 3,93 MB)
KSEI - návrh - kapitola 11.  (PDF, 2,57 MB)
KSEI - návrh - kapitola 12. až 14.  (PDF, 2,57 MB)
KSEI - návrh - přílohy  (PDF, 712kB)

Výkres - 01- IHr SO2 2010.pdf  (1,21 MB)
Výkres - 02- IHk SO2 2010.pdf  (1,22 MB)
Výkres - 03- IHr NO2 2010.pdf  (1,39 MB)
Výkres - 04- IHk NO2 2010.pdf  (637 kB)
Výkres - 05- IHr BZN 2010.pdf  (1,42 MB)
Výkres - 06- IHk BZN 2010.pdf  (1,41 MB)


Posouzení vlivů KSEI na životní prostředí

Dne 21.dubna 2004 proběhlo v zasedací místnosti České inspekce životního prostředí Tř. 1. máje 858/26, Liberec 1, věřejné projednání dokumentu "Koncept snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší v Libereckém kraji a jeho posouzení vlivů na životní prostředí (SEA)". Vypořádání připomínek je součástí dokumentu SEA.
SEA - dokument (PDF, 450 kB)
SEA - plagát (PDF, 786 kB)

Vyjádření Ministerstva životního prostředí podle principů zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění platném do 30.4.2004 k návrhu "Konceptu snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší v Libereckém kraji".
SEA - vyjádření MŽP (PDF, 2 707 kB)

 

Zpracovávám...