Počasí Dnes °C
Odbor životního prostředí a zemědělství

Výrobek roku

 Soutěž Výrobek roku má samostatné webové stránky!

Soutěž o titul Výrobek roku probíhá od roku 2004 a v roce 2016 se zemědělci a potravináři utkají již ve 13. ročníku. Každý výrobek je v soutěži posuzován podle stanovených kritérií, jakými jsou například inovativnost, design, použité materiály, suroviny a způsob výroby nebo vliv výrobku na zdraví zákazníka.

Podle aktualizovaných zásad mají zpracovatelé, farmáři i ekologičtí producenti možnost přihlásit svou produkci do 9 hodnocených kategorií.

Stránky věnované soutěži včetně aktuální výzvy k podávání přihlášek do 13. ročníku soutěže a celého archivu najdete zde: http://www.vyrobek-roku-lk.cz/ (__)

Celkem se soutěže za dobu její existence dosud zúčastnilo 445 výrobků od 50 výrobců. Ocenění získalo 106 výrobků, z toho 12 vedle ocenění v kategorii současně získalo ocenění Nejlepší výrobek Libereckého kraje.

 

Informace k soutěži

Ocenění Výrobek Libereckého kraje s právem označení Výrobek roku Libereckého kraje…., předává hejtman Libereckého kraje na základě schválení Zastupitelstvem Libereckého kraje. Vyhlášení oceněných výrobků probíhá jedenkrát ročně při Krajských dožínkových slavnostech nebo jiné akci pořádané resortem životního prostředí a zemědělství LK.

Do soutěže se může přihlásit fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo právnická osoba se sídlem podnikání na území Libereckého kraje. V případě sídla mimo Liberecký kraj musí být výrobek vyráběn ve výrobně v Libereckém kraji.

Přihlášku do soutěže pro jednotlivé výrobky adresuje přihlašovatel Odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Libereckého kraje, U jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 v zalepené obálce s označením  „Výrobek roku …“.

Pro přihlášení do soutěže je nutné vyplnit a odeslat:

 • Přihlášku – identifikační údaje, čestná prohlášení a technickou dokumentaci k výrobku.
 • V případě přihlašování více výrobků od jednoho výrobce stačí odevzdat přihlášku a čestná prohlášení pouze jednou. Technickou dokumentaci je nutné vyplnit ke každému výrobku zvlášť.

Přihlašovatel může přihlásit do soutěže neomezený počet výrobků v jedné kategorii, ale nelze přihlásit výrobek, který již v minulosti ocenění získal.

Za účast v soutěži se neplatí žádný registrační poplatek.     

Přílohy a podklady pro přihlášku do soutěže

Kategorie

Výrobky lze podle aktualizovaných zásad přihlásit do těchto hodnocených kategorií:

 1. Masné výrobky
  (masné výrobky tepelně opracované, včetně uzených mas a masné výrobky trvanlivé, včetně tepelně neopracovaných masných výrobků, konzerv a polokonzerv)
 2. Mléko a mléčné výrobky
  (sýry, tvarohy, mléko, mléčné výrobky, máslo apod.)
 3. Pekařské výrobky
  (chléb, běžné pečivo, jemné pečivo, trvanlivé pečivo)
 4. Cukrářské výrobky
  (cukrářské výrobky včetně cukrovinek)
 5. Alkoholické nápoje
  (piva, lihoviny, vína a ostatní alkoholické nápoje)
 6. Nealkoholické nápoje
  (šťávy, nektary, ochucené nealkoholické nápoje, minerální vody apod.)
 7. Ovoce a zelenina
  (ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě)
 8. Biopotraviny
 9. Ostatní
  (med, lahůdkářské výrobky, registrované doplňky stravy, např. medicinální sirupy, potraviny pro osoby s nesnášenlivostí lepku apod.)

Hodnotící kritéria

 • Inovativnost – originalita, původ, regionalita, inovativnost ve zpracování
 • Sensorické posouzení – chuť, vzhled, vůně apod.
 • Použité materiály, suroviny a způsob výroby – technologická hlediska a způsob zpracování, využití místních surovin
 • Design výrobku – vzhled, obalová technika, ochrana před poškozením
 • Specifické a pomocné posouzení – dostupnost výrobku na trhu…

Vítězné výrobky v jednotlivých kategoriích získají ocenění „Výrobek roku Libereckého kraje“ a zvláštní ocenění „Nejlepší výrobek roku Libereckého kraje – 1. místo, 2. místo a 3. místo“ získají výrobky, které se umístí na prvních třech místech v celkovém pořadí soutěže. S udělením ocenění souvisí poskytnutí finančního a věcného daru, které budou předány při slavnostním vyhlášení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovávám...