Počasí Dnes °C
Odbor životního prostředí a zemědělství

Projekt MRKVIČKA

Projekt ekologické výchovy pro mateřské školy Libereckého kraje

Cíl projektu:

Zpřístupnit mateřským školám v kraji informace z oblasti ekologické výchovy, umožnit vzájemnou komunikaci mezi MŠ se zvýšeným zájmem o ekologickou výchovu a v neposlední řadě podpořit ekologickou výchovu ve školkách poskytnutím metodických a pracovních materiálů. Projekt je plně hrazen z rozpočtu Libereckého kraje a pro mateřské školy je zcela bezplatný.

Realizátor projektu:

Se začátkem roku 2007 došlo ke změně v administraci projektu, kterou převzalo Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje

Jako příspěvková organizace Libereckého kraje může vytvářet stabilnější podmínky pro zajištění kontinuity a pravidelnosti jeho aktivit. Společnost pro Lužické hory bude nadále na projektu participovat.

Další informace najdete zde

Zpracovávám...