Počasí Dnes °C
Odbor životního prostředí a zemědělství

Regionální systém EVVO LK

  Od 1.2.2006 začala realizace dvouletého projektu Regionální systém EVVO Libereckého kraje s názvem ORSEJ, zabývající se environmentální výchovou, vzděláváním a osvětou. V rámci projektu vznikla síť 8 ekoporaden, které vedle poradenské činnosti pořádaly různé osvětové akce, ekodny, akce pro dobrovolníky a jiné, zaměřené na rozvoj kladného vztahu k životnímu prostředí u široké veřejnosti. Projekt byl ukončen k 31.1.2008.

Více informací na www.ekovychovalk.cz

Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu a Ministerstvem životního prostředí České republiky.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekt měl přispět k naplnění Koncepce ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty Libereckého kraje a  celostátních dokumentů v oblasti EVVO. 

Zpracovávám...