Počasí Dnes °C
Odbor životního prostředí a zemědělství

Kontakty

Odbor životního prostředí a zemědělství

Jméno Telefon Email, Kancelář, Funkce
RNDr. Šádková Jitka 485226497 , 1226 , vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Jirků Věra 485226390 , 1225 , sekretářka odboru
Ing. Košková Irena 485226412 , 1218 , správa GIS pro životní prostředí, správa mapových serverů
Nečásková Kateřina DiS. 485226419 , 422 , sekretářka Jiřího Löffelmanna, člena rady kraje
Mgr. Němcová Narcisa 485226425 , 1216 , právník odboru
Pozdníčková Petra 485226428 , 1225 , sekretářka odboru
Vávrová Lenka 485226672 , 1230 , ekonom odboru
Oddělení vodního a lesního hospodářství
Ing. Pop Karel 485226423 , 1231 , vedoucí oddělení vodního a lesního hospodářství
Ing. Beran Luboš 485226411 , 1230 , státní správa lesů, obchod s reprodukčním materiálem lesních dřevin, uvádění dřeva na trh
Bc. Holatová Irena 485226562 , 1229 , vodní hospodářství ORP Liberec, Frýdlant
Ing. Jandlová Kateřina 485226671 , 1217 , ekologická výchova, dotace v životním prostředí a zemědělství
Ing. Komrzý Tomáš 485226353 , 1217 , ekologická výchova, dotace v životním prostředí a zemědělství, tajemník Výboru zemědělství a životního prostředí
Ing. Madej Zdeněk 485226432 , 1228 , vodní hospodářství ORP Jablonec n.N., Jilemnice, Semily, Tanvald, Železný Brod
Ing. Matouš Jan 485226418 , 1231 , lesnické a myslivecké dotace
Ing. Pokorná Tereza 485226612 , 1217 , ekologická výchova, dotace v životním prostředí a zemědělství
Ing. Stárková Hana 485226611 , 1228 , vodní hospodářství ORP Česká Lípa, Nový Bor, Turnov
Ing. Wudyová Zuzana 485226480 , 1231 , myslivost, rybářství
Oddělení ovzduší a odpadů
Ing. Miklasová Markéta 485226424 , 1222 , vedoucí oddělení ovzduší a odpadů
Mgr. Bauerová Eva 485226405 , 1220 , ochrana ovzduší
Mgr. Bláha Robert 485226388 , 1219 , odpadové hospodářství
Ing. Hellerová Zuzana 485226613 , 1222 , odpadové hospodářství
Ing. Preislerová Jitka 485226442 , 1219 , ochrana ovzduší
Ing. Varečková Lenka 485226387 , 1221 , odpadové hospodářství
Ing. Žaganová Helena 485226615 , 1220 , ochrana ovzduší
Oddělení zemědělství a ochrany přírody
Ing. Vlčková Radka 485226401 , 1123 , vedoucí oddělení ochrany přírody,GIS
Ing. Brettschneiderová Renata 485226496 , 1122 , odborný pracovník na úseku ochrany zemědělského půdního fondu (pov. úřady Liberec, Jablonec n.N., Semily, Turnov, Jilemnice, Tanvald, Železný Brod, Frýdlant)
Bc. Bulíř Pavel 485226359 , 1120 , odborný pracovník ochrany přírody(pov.úřad Liberec);Natura 2000
Ing. Habrda Kristián 485226392 , 1120 , odborný pracovník ochrany přírody(pov.úřady Turnov,Jablonec n.N.,Tanvald, Železný Brod); Natura 2000
Ing. Havlíček Petr 485226386 , 1123 , odborný pracovník ochrany přírody-CITES
Mgr. Irena Waldhauserová 485226621 , 1121 , odborný pracovník ochrany přírody(pov.úřad Česká Lípa,Nový Bor);Natura 2000
Mgr. Kočí Jana 485226481 , 1122 , odborný pracovník na úseku ochrany ZPF (pov.úřady Nový Bor, Česká Lípa); ochrana horninového prostředí
Mgr. Studený Radomír 485226422 , 1121 , odborný pracovník ochrany přírody (pov. úřad Frýdlant), stráž přírody
Ing. Špiklová Klára 485226393 , 1123 , odborný pracovník ochrany přírody
Oddělení posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC
Ing. Čech Petr 485226391 , 1223 , vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC
Ing. Beneš Petr 485226389 , 1224 , IPPC, EIA
Ing. Holubec Martin 485226404 , 1223 , EIA, SEA
Mgr. Nevečeřal Marek 485226498 , 1221 , EIA, SEA, OPŽP
Ing. Slavíková Magdaléna 485226583 , 1223 , EIA, SEA
Bc. Svačinková Kateřina 485226499 , 1224 , prevence havárií, IPPC
Ing. Švecová Pavlína 485226385 , 1224 , prevence havárií, IPPC

Zpracovávám...