Počasí Dnes °C
Odbor životního prostředí a zemědělství

MRKEV

M.R.K.E.V. - Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy

Celorepublikový projekt na podporu ekologické výchovy na základních a středních školách, jehož  cílem je:

·        Rozvoj školního a mimoškolního vzdělávání v oblasti ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty

·        Podpora vytváření a realizace školních programů ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty   

Projekt M.R.K.E.V. je od roku 2000 řízen Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina. Krajským koordinátorem v Libereckém kraji je DIVIZNA - Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec, které při realizaci projektu úzce spolupracuje s resortem rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky Libereckého kraje.

Aktuální seznam členů najdete zde 

 Co získá organizace zapojená do sítě škol projektu M.R.K.E.V.?  

·        Informace o publikacích, metodických materiálech a pomůckách k ekologické výchově, které jsou v řadě případů zasílány zdarma

·        Pozvánky na semináře pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a další zajímavé akce

·        Pravidelné informace o nabídkách středisek ekologické výchovy

·        Časopis pro ekogramotnost Bedrník (v roce 2005 zdarma)

·        Inspiraci a pomoc při přípravě rámcového vzdělávacího programu na základní škole 

·        Možnosti k vzájemné výměně zkušeností

·        Informace o finančních zdrojích na podporu ekologické výchovy

Členem sítě M.R.K.E.V. se může stát každá škola – tedy i ta, která s ekologickou výchovou teprve začíná nebo její realizaci plánuje. Účast v projektu je pro školy bezplatná.

Přihlášky do sítě jsou k dispozici u Ing. Aleše Kočího, DIVIZNA - Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec, tel. +420 482 712 982, e-mail: koci@zooliberec.cz  popř. Ing. Lenky Rychtaříkové, Krajský úřad Libereckého kraje, tel. 485 226 612, e-mail: lenka.rychtarikova@kraj-lbc.cz

Další informace naleznete na www.sever.ecn.cz 

 

Zpracovávám...