Počasí Dnes °C
Odbor životního prostředí a zemědělství

Památné stromy

K 1. 1. 2005 bylo na území Libereckého kraje registrováno 296 památných stromů či jejich skupin. Nejpočetněji jsou zastoupeny lípy srdčité.

Mapu památných stromů  se základními informacemi a fotodokumentací najdete na mapovém serveru životního prostředí v projektu ochrana přírody


Nově vyhlášené památné stromy

2006:
Lípa srdčitá (Tilia cordata) na ppč. 785/1 v k.ú. Staré pavlovice. Vyhlásit Magistrát města Liberec 18. 4. 2006.
Lípa srdčitá (Tilia cordata) na ppč. 103 v k.ú. Horní Pertoltice. Vyhlásil MÚ Frádlant 21. 2. 2006.
Topol černý na sídlišti SEVER v České Lípě rostoucí na ppč. 5786/149 v k.ú. Česká Lípa. Vyhlásil MÚ Česká Lípa 23. 1. 2006.
Jinan dvoulaločný u Obchodní akademie v České Lípě rostoucí na ppč. 1821/1 v k.ú. Česká Lípa. Vyhlásil MÚ Česká Lípa 20. 1. 2006.
Buk lesní v Moskevské ulici v České Lípě rostoucí na ppč. 783/1 v k. ú. Česká Lípa. Vyhlásil MÚ Česká Lípa 20. 1. 2006.

2005:
Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) na ppč. 453/13, 453/7 v k.ú. Dolní Řasnice. Vyhlásil MÚ Frýdlant 30. 6. 2005.
Dub u Kocourovy cesty rostoucí na ppč. 285/3 v k.ú. Dolní Řasnice. Vyhlásil MÚ Frýdlant 13. 6. 2005.
Buk u vodojemu rostoucí na ppč. 980 v k.ú. Frýdlant. vyhlásil MÚ Frýdlant 18. 2. 2005.

Zpracovávám...