Počasí Dnes °C
Odbor životního prostředí a zemědělství

STŘEVLIK

 

STŘedisko Ekologické Výchovy LIbereckého Kraje (zkráceně STŘEVLIK)

 


je příspěvkovou organizací Libereckého kraje, která svou činnost
zahájila 1. ledna 2006. Jejím hlavním posláním je praktická ekologická výchova zaměřená především na školní mládež.

STŘEVLIK nově sídlí v Hejnicích, Jizerská 190, ale výukové programy probíhají na adrese Lázeňská 349 - areál SŠHL Hejnice.

Středisko poskytuje širokou nabídku výukových programů, zejména pobytových, dalším typem programů jsou osvětové akce pro širokou veřejnost, které se setkávají s velkým ohlasem a stávají se tradičními.

Středisko ekologické výchovy je snadno dostupné autobusem i vlakem. Více informací naleznete na www.strevlik.cz

Zpracovávám...