Počasí Dnes °C
Odbor životního prostředí a zemědělství
Úvodní stránka > Krajský úřad > Odbor životního prostředí a zemědělství > Odpadové hospodářství > Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje na období 2004-2015

Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje na období 2004-2015

Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje (POH LK) zpracovaný společností ISES s.r.o. byl schválen zastupitelstvem kraje dne 16. března 2004.

Prodloužení platnosti POH LK

V návaznosti na nařízení vlády č. 181/2013 Sb. ze dne 19. 6. 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2003 Sb, o Plánu odpadového hospodářství České republiky, a prodlužuje se platnost POH ČR do 31. 12. 2014, schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje dne 29. 10. 2013 úpravu platnosti POH LK, a to bez časového omezení. Změna vyšla ve Věstníku právních předpisů Libereckého kraje v částce 1/2014.


Dokument:
textová část - Úvod, Analytická část (PDF, vel. 1MB)
textová část - Závazná část (PDF, vel. 711kB)
textová část - Směrná část (PDF, vel. 2,7MB)
textová část - Management OH, Souhrn cílů a lhůt (PDF, vel. 234kB)
přílohy 1 - Charakteristika kraje, Dokumentace postupu (ZIP, 802kB)
přílohy 2 - Tabulková část (ZIP, 316kB)

Zpracovávám...