Počasí Dnes °C
Odbor životního prostředí a zemědělství
Úvodní stránka > Krajský úřad > Odbor životního prostředí a zemědělství > Odpadové hospodářství > Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje na období 2016-2025

Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje na období 2016-2025

Dne 26. 1. 2016 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje 2016-2025 - zde.


Účinnost obecně závazné vyhlášky Libereckého kraje č. 1/2016 ze dne 26. 1. 2016 (zde), kterou se vyhlašuje Závazná část Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje 2016-2025, nastává dne 12. 3. 2016.


Vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí - zde


Prohlášení ke koncepci ve smyslu §10g odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. - zde


Vypořádání připomínek ke koncepci uplatněných podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech - zde


Vypořádání připomínek ke koncepci uplatněných podle zákona č. 100/2001 Sb. - zde


Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje byl zpracován na základě dotace Ministerstva životního prostředí ČR a Státního fondu životního prostředí ČR.

Logo MŽP 2Logo SFŽP


Zpracovávám...