Počasí Dnes °C
Odbor životního prostředí a zemědělství

Povodňové odpady

 

Doporučení pro nakládání s povodňovými odpady (__) - pro obce

Seznam mezideponií (__) povodňových odpadů - místa stanovená obcemi k dočasnému odkládání odpadů vznikajících při záchranných a likvidačních prací po povodni 

Přehled (__) svozových firem oprávněných převzít odpady v Libereckém kraji

Přehled (__) stacionárních zařízení k odstraňování a využívání odpadů v Libereckém kraji

Přehled (__) firem provádějících vzorkování odpadů a akreditovaných laboratoří v Libereckém kraji

(aktualizace 25.7.2011; Kubínová)

Zpracovávám...