Počasí Dnes °C
Odbor životního prostředí a zemědělství
Úvodní stránka > Krajský úřad > Odbor životního prostředí a zemědělství > Odpadové hospodářství > Projekty podporované Libereckým krajem v odpadovém hospodářství

Projekty podporované Libereckým krajem v odpadovém hospodářství

AKTUÁLNĚ

Společnost ASEKOL s.r.o. opět pořádá soutěž ve sběru vysloužilého elektra na sběrných dvorech.

Pravidla jsou jednoduchá – opakují se z minulých let – občan za každý kus doneseného elektrozařízení na sběrný dvůr obdrží razítko na soutěžní kupon. Vyplněný jej zašle na uvedenou adresu do Liberce. Po ukončení proběhne slosování s notářským dozorem a za přítomnosti pracovníka kraje. Vylosovaní výherci budou pozvání na předání cen, rovněž zástupce města či obce a pracovník sběrného dvora.


Liberecký kraj se dlouhodobě podílí na realizaci tří projektů, a to na podporu třídění komnuálního odpadu se společností EKO-KOM a.s. a na podporu zpětného odběru elektrozařízení se společnostmi ASEKOL, s.r.o. a ELEKTROWIN a.s.

  • EKO-KOM a.s.

Od roku 2004 je realizován projekt Intenzifikace odděleného sběru využitelných složek komunálního odpadu vč. jeho obalové složky. V rámci projektu se každým rokem realizují různé dílčí projekty, aktivity, soutěže a mediální kampaň na podporu třídění vybraných využitelných složek KO (VSKO - zejména papíru, plastů, skla, nápojových kartonů).

Od roku 2006 je každým rokem vyhlašována soutěž pro obce a města Libereckého kraje Zlatá popelnice – více o soutěži naleznete ZDE.

Od roku 2009 je realizován vzdělávací projekt Třídíme ve škole – více o projektu naleznete ZDE. Realizátorem projektu je společnost ENVICON s.r.o.

Společnost EKO-KOM a. s. (www.ekokom.cz) v rámci projektu poskytuje obcím nádoby (kontejnery) určené k odkládání vytříděných odpadů občany.

Základní informace o třídění VSKO naleznete například na těchto stránkách:

http://www.ekokom.cz/cz/ostatni/pro-verejnost/kratce-o-trideni-odpadu

http://www.jaktridit.cz/

http://www.tridimeveskole.cz/


Množství vytříděných využitelných složek komunálního odapdu v Libereckém kraji 2008–2015 (v tunách) (Zdroj: EKO-KOM a.s.)

SKO = směsný komunální odpad

Výtěžnost VSKO v Libereckém kraji 2008–2015 (kg/obyv./rok) (Zdroj: EKO-KOM a.s.)

SKO = směsný komunální odpad

Znázorněno graficky:  • ELEKTROWIN a.s.

Liberecký kraj a společnost  ELEKTROWIN a.s. (www.elektrowin.cz) realizují od roku 2009 projekt „Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu v Libereckém kraji“ s cílem dosažení správného chování obyvatel v oblasti nakládání s vysloužilými elektrospotřebiči. Jinými slovy, aby každý věděl, že vysloužilé elektrospotřebiče nemají končit v běžném komunálním odpadu. Každoročně jsou tak realizovány aktivity v oblasti materiálové podpory zpětného odběru elektrozařízení spojené s osvětovými akcemi v rámci mediální kampaně.

Na jaře r. 2016 proběhla akce Recyklujte s rozhledem na třech rozhlednách v kraji . plakát

Soutěž obcí: V červnu 2016 byly předány ceny obcím, které byly nejúspěšnější ve zpětném odběru elektrozařízení. Byli oceněni vítězové v kategoriích:

  1. Maximální celková výtěžnost včetně chlazení v kategorii měst a obcí do 2.500 obyvatel - vítěz obec Stružinec s výtěžností 9,71 kg na jednoho obyvatele.
  2. Maximální celková výtěžnost včetně chlazení v kategorii měst a obcí nad 2.500 obyvatel - vítěz město Český Dub s výtěžností 8,55 kg na jednoho obyvatele.
  3. Kategorie obec/město s nejvyšší vytížeností Wintejneru - vítěz město Smržovka s vytížeností Wintejneru 5,14 tuny. 

Všichni vítězové obdrželi certifikáty a šeky v hodnotě 20.000 Kč.


  • ASEKOL, s.r.o.

Liberecký kraj a společnost ASEKOL s.r.o. (www.asekol.cz) realizují od roku 2009 společný projekt Rozvoj sběru použitých elektrozařízení rovněž za účelem podpory zpětného odběru elektrozařízení v kraji. Každý rok se aktualizuje vybavení měst a obcí i jiných institucí prostředky pro sběr elektra, probíhá školní vzdělávací projekt Recyklohraní, do sběru jsou zapojeni i hasiči (Recyklujte s hasiči).

Soutěž obcí: V červnu 2016 byli vyhodnoceni vítězové v soutěži ve sběru drobného elektra vyhlašované společností ASEKOL a.s. v kategoriích:

1. místo v kategorii měst a obcí do 3.000 obyvatel - obec Kravaře, cena šek na 7.000 Kč

1. místo v kategorii měst a obcí do 10.000 obyvatel - město Jilemnice, cena šek na 10.000 Kč

1. místo v kategorii měst a obcí nad 10.000 obyvatel - město Turnov, cena šek na 15.000 KčZpracovávám...