Počasí Dnes °C
Odbor životního prostředí a zemědělství

Žádosti - formuláře

Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady - ZDE

Žádost o udělení souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů ZDE

Žádost o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů - ZDE

 

Zpracovávám...