Počasí Dnes 10°C Zítra 10°C
Odbor životního prostředí a zemědělství

Ochrana přírody a krajiny

Výstava Ochrana přírody v Libereckém kraji

Výstava Ochrana přírody v Libereckém kraji
15. 2. 2016

Tato naučná výstava se nachází ve veřejnosti přístupném vstupním prostoru budovy Krajského úřadu. Přístupná je od 2. do 30. března 2016.  Na jednotlivých panelech jsou představena velkoplošná chráněná území. Dále zde návštěvník nalezne informace o aktuálním výskytu vlka obecného, nebo rysa ostrovida na našem území. Výstava je doplněna o ukázky budek...

Aktualizované vzory písemností k povolování kácení dřevin

17. 8. 2015

V rámci metodické pomoci obcím nabízíme k využití vzory písemností vztahujících se k povolování kácení dřevin dle § 8 zákona. Vzory odrážení změnu statutu AOPK ČR jako správního orgánu a jednotlivých Správ CHKO na území Libereckého kraje.

Vyhlášení nových maloplošných chráněných území

Vyhlášení nových maloplošných chráněných území
15. 8. 2012

V červnu a červenci 2012 byly vyhlášeny nové přírodní památky Stružnické rybníky, Manušické rybníky, Česká Lípa - mokřad v nivě Šporky a Cihelenské rybníky. Jedná se o zajištění legislativní ochrany stejnojmenných evropsky významných lokalit. Dále došlo k přehlášení části maloplošných chráněných území nacházejících se na pozemcích určených k obraně...

Zpracovávám...