Počasí Dnes °C
Odbor životního prostředí a zemědělství
Úvodní stránka > Krajský úřad > Odbor životního prostředí a zemědělství > Ochrana přírody a krajiny > Cíl 3 - Management invazních druhů v Euroregionu Nisa

Cíl 3 - Management invazních druhů v Euroregionu Nisa

Exkurze 6. 9. 2012

Exkurze 6. 9. 2012
15. 8. 2012

Zveme vás na exkurzi konanou v rámci projektu Management invazních druhů v Euroregionu Nisa dne 6. 9. 2012. Budou navštíveny vybrané lokality projektu a představena chamická likvidace křídlatky a následná obnova lokalit. Bližší informace v přiložené pozvánce.

Projekt je zaměřen na podporu a obnovu biodiverzity na územích zasažených šířením invazních druhů rostlin – zejména druhy rodu křídlatka, netýkavka žláznatá, bolševník velkolepý, topinambur hlíznatý a další.

V rámci projektu bude realizována systematická likvidace ohnisek výskytu invazních druhů rostlin chemickými a mechanickými metodami. Vzhledem k tomu, že plochy po likvidaci (zejména chemické jsou holé a bez vegetačního krytu, jsou významnou součástí projektu stabilizační opatření, jejichž cílem je založení ekologicky stabilních společenstev odolných proti rekolonizaci invazními druhy nebo domácími druhy invazního charakteru.

Projekt je spolufinancován Evropskou Unií v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce – Cíl 3 Česko Sasko.

Podrobný popis projektu (PDF) (__)

 

Logo Cíl 3                                                                              Logo EFRE

Zpracovávám...