Odbor životního prostředí a zemědělství

Myslivost a rybářství

 

přejít na stránky lesního hospodářství (__)


Myslivost

Myslivecká konference 2017

Tradiční Myslivecká konference se konala 1. dubna 2017  v Liberci. Pořadatelem bylČMMJ OMS Jablonec n.N. 

Fotografie z konference: (autor Ing. Libor Dostál)    1   2   3   4   5   6  7

Sborník referátů

 

Podpora myslivosti

Poskytování mysliveckých dotací probíhá dle nařízení vlády č. 30/2014 Sb. Žádosti je třeba doručit do 31.8. na krajský úřad.

Předpis:         Nařízení vlády č. 30/2004 Sb.

Formuláře:   

žádost_psi_dravci_doc   žádost_psi_dravci_pdf    sazby psi dravci   

žádost_uživatelé_honiteb_doc  žádost_uživatelé_honiteb_pdf   sazby_uživatelé_honiteb

 

Myslivecká konference 2016

Myslivecká konference 2016 se konala 16. dubna 2016  na Krajském úřadě Libereckého kraje. Přečtěte si sborník.

Prohlédněte si fotografie:

1    2    3    4    5    6    7    8    9

Brožury Ministerstva zemědělství

Můžete si prohlédnout brožury vydané Ministerstvem zemědělství k podpoře myslivosti (__) a myslivosti v ČR (__

 

 Sborníky z mysliveckých konferencí 

2006 (__)     2007 (__)     2008 (__)     2009 (__)   2010    2011  2012   2013   2014   2015   2016

 

Legislativa a další informace


Sborník přednášek z konference Černá zvěř, konané 22. října 2004
(dokument Sborník Černá zvěř 2004, PDF)

Zákon o myslivosti 449/2001

Prováděcí vyhlášky k zákonu o myslivosti:

Vyhláška k zákonu o myslivosti 244/2002

Vyhláška o stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře

Vyhláška k mysliveckým plánům

Vyhláška o dobách lovu 245/2002

 

Myslivecké servery na webu:

Českomoravská myslivecká jednota 
Agentura Rembrandt

 

Rybářství

 
Mapová aplikace Vodní plochy a rybářství v Libereckém kraji
 

Byla spuštěna nová mapová aplikace na adrese http://maps.kraj-lbc.cz/mapserv/rybniky/.Nabízí dosud zcela ojedinělý přehled vodních nádrží, kde lze provádět lov ryb, ze seznamu lze získat jak řadu technických údajů, potřebné kontakty a základní informace pro umožnění rybolovu, ale také náhled prostřednictvím fotografií a již samozřejmou lokalizaci v mapě. Protože se jedná o rozsáhlou databázi, která bude podléhat změnám, budeme vděčni za průběžné zaslílání připomínek k obsahové části (irena.koskova@kraj-lbc.cz).
  

Informace pro rybníkáře
Praktické informace a povinnosti vyplývající ze zákona o rybářství pro vlastníky a nájemce vodních nádrží

Legislativa

Zákon o rybářství 99/2004

Vyhláška k zákonu o rybářství 197/2004


Rybářské servery na webu:

Český rybářský svaz (ČRS)

ČRS, Severočeský územní svaz Ústí n. L.  

ČRS, Východočeský územní svaz Hradec Králové  

Rybářský server MRK

Časopis Rybářství  

Fishingsport - severočeský
MO ČRS Svijany

 

 

[Aktualizováno 9.10.2017, karel.pop@kraj-lbc.cz]

 

Zpracovávám...