Počasí Dnes °C
Odbor životního prostředí a zemědělství

Invazní druhy

V současné době dochází k nežádoucímu šíření nepůvodních rostlin a živočichů. Vzhledem k tomu, že mnohé z těchto druhů vynikají svými konkurenčními schopnostmi, vytlačují původní druhy z jejich stanovišť a ochuzují tak biodiverzitu naší přírody.

Zamezení šíření invazních druhů v krajině je důležitým úkolem zejména v chráněných územích a ostatních zvláště cenných částech přírody.

Liberecký kraj shromažďuje informace o výskytu invazních druhů do databáze , která slouží jako podklad pro likvidaci invazních rostlin ve vybraných územích.


Tabulka mapování invazních druhů


Zpracovávám...