Počasí Dnes °C
Odbor životního prostředí a zemědělství

Prevence závažných havárií

Kontaktní osoby na odboru životního prostředí a zemědělství: 

Bc. Kateřina Svačinková, katerina.svacinkova@kraj-lbc.cz

Ing. Pavlína Švecová, pavlina.svecova@kraj-lbc.cz  

Hlavní právní dokument v oblasti prevence závažných havárií je zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákona o prevenci závažných havárií).         

► Povinnosti provozovatele a postup krajského úřadu vyplývající ze zákona  

Přehled objektů/zařízení zařazených do skupiny A a B dle zákona  o prevenci závažných havárií, stav k 1.1.2017:

 

 

skupina

schválení bezpečnostní dokumentace

aktualizace bezpečnostní dokumentace

STV Group a. s.,  závod Hajniště

B

10/2004

2017

Monroe Czechia a. s., Hodkovice nad Mohelkou

A

07/2007

 2018 

Diamo s. p., o. z. TÚU, Stráž pod Ralskem

B

11/2006

2017

Temperatior s.r.o., Liberec (OLEO Chemical a.s.)

A

08/2007

2018

 

Přehled zařazených objektů na mapovém serveru (__)     

Pro veřejnost v zóně havarijního plánování jsou zpracovány informační letáky, jejichž distribuci zajišťuje příslušná obec.

                      ► STV Group a. s., Hajniště pod Smrkem 
                      ► Monroe Czechia s. r. o., Hodkovice nad Mohelkou 
                      Diamo s. p., o. z. TÚU, Stráž pod Ralskem 

                      ► Monroe Czechia s.r.o., Hodkovice nad Mohelkou (druhé vydání) (__)

Příručka - Chování obyvatelstva v případě havárie s únikem nebezpečných chemických látek (__)

Zpracovávám...