Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor životního prostředí a zemědělství

Odbor životního prostředí a zemědělství

Odbor

Vedoucí odboru

Jitka Šádková - vedoucí odboru

Po absolvování Gymnázia Ivana Olbrachta v Semilech vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, Praha, obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů matematika - zěměpis, kde v roce 1990 v oboru geografie složila rigorózní zkoušky. Po dvouleté praxi ve školství a po mateřské dovolené pracovala od r. 1992 na Okresním úřadě v Semilech, na referátu životního prostředí, kde byla pověřena výkonem státní správy v oblasti ochrany přírody a posuzování vlivů na životní prostředí. Od roku 1993 zde působila jako vedoucí oddělení ochrany životního prostředí. V rámci reformy veřejné správy přešla v roce 2001 na Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, kde se věnovala posuzování vlivů na životní prostředí. Od roku 2002 zde působila jako vedoucí oddělení posuzování vlivů na ŽP a IPPC a zároveň jako zástupce vedoucí odboru. Od 1.1. 2014 vykonává funkci vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství. Je rozvedená, má dospělého syna. V oblibě má lyžování, cyklistiku a ráda se věnuje práci na zahradě. Práce v oblasti životního prostředí má pro ni smysl.

Poplatky za znečišťování ovzduší

Zadejte text

Agenda odboru

Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad CZ - 05: Aktualizace 2020 +