Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Agentura regionálního rozvoje poskytne cenné rady k tematice zadržování vody v krajině

05. 02. 2020

V letošním roce bude na základě smlouvy s Libereckým krajem poskytovat Agentura regionálního rozvoje, spol. s. r.o. (ARR) poradenské služby v oblasti retence vody v krajině. Kraj na osvětu vynaloží necelých 800 tisíc korun. ARR kromě představení užitečných informací klientům podpoří přípravu přírodě blízkých opatření či konkrétní projekty.

„K mimořádným důsledkům sucha nejsme lhostejní a snažíme se soustavně podporovat přírodě blízká opatření, která pomohou zajistit dostatek podzemní i povrchové vody pro život v krajině. Agentura regionálního rozvoje nám výrazně pomůže v osvětě,“ uvedl Jiří Löffelmann, člen rady kraje pro resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje.

ARR bude plnit tyto konkrétní úkoly:

  1. Podpora přípravy opatření

Aktivní průběžné vyhledávání investorů a pomoc při přípravě opatření, a to převážně na vybraných územích, jako jsou Frýdlantsko či Českolipsko.

  1. Podpora navazujících opatření v krajině

Podpora souvisejících opatření, doplnění krajinné struktury a zlepšení její kvality u existujících prvků ve vybraných územích Libereckého kraje.

  1. Poradenství v oblasti retence vody v krajině

Poskytování poradenství k projektům na území Libereckého kraje v předpokládaném rozsahu max. 8 hodin na klienta. Poradenství se dělí na dva typy – věcné (v terénu) a dotační.

  1. Podpora opatření zadržování vody v sídlech

Podpora přenosu informací o možných opatřeních v sídlech, zacílených na hospodaření s vodou. Jedná se o opatření v prostoru měst a obcí a na budovách a prezentace tématu v rámci seminářů.

  1. Školení a semináře

Organizace čtyř seminářů se zaměřením věcným i v oblasti dotační politiky – určeno pro správce majetku, obce města, veřejnost, projektanty,…

  1. Podpora využívání vhodných retenčních prostor

Podpora zapojení přirozených možností retence vody v krajině zejména podél krajských komunikací – zachycení vody svedené pomocí příkopů podél silnic a podpora zasakování (zasakovací lavice, akumulační plochy apod.).

Liberecký kraj na začátku loňského roku mimo jiné vyhlásil nový dotační program na Podporu retence vody v krajině a na toto téma pořádá pravidelné konference a setkání.

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307

nemáme peníze, tedy za co sekat

Zadejtevcbcvb text

ghjhgjghjh

Zadejte text