Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Granty na ekologickou výchovu a zájmové kroužky

03. 03. 2017

Na činnost středisek ekologické výchovy, různorodé ekovýchovné akce, projekty a materiály, ale také na dlouhodobou práci mysliveckých, rybářských a včelařských kroužků a oddílů mladých ochránců přírody jsou určeny dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, z programů 8.1 a 8.4.

„Na program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty máme vyčleněno 2 mil. Kč. Na program 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství pak dalších 400 tis. Kč. Žadatelé mohou získat až 100 tis. Kč na projekt,“ říká Jiří Löffelmann, člen rady kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova.        

Dotace jsou poskytovány až do 70 % způsobilých nákladů projektu, které mohou být z období od 1. ledna 2017 do 30. září 2018.   

„Žádosti budeme přijímat od 3. do 28. dubna 2017. Návrhy projektů doporučuji konzultovat s příslušnými pracovníky krajského úřadu,“ dodává radní Jiří Löffelmann.    

Bližší informace k programům jsou k dispozici na www.dotace.kraj-lbc.cz. Tato nová součást webu Libereckého kraje má za cíl usnadnit orientaci v celém procesu administrace dotací z krajského rozpočtu.      

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624

nemáme peníze, tedy za co sekat

Zadejtevcbcvb text

ghjhgjghjh

Zadejte text