Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Jak správě topit. Smokeman zasahoval na náměstí v Mimoni

19. 05. 2022

Celodenní program na téma Jak správně topit uchystal na květen odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje spolu s městy Jilemnice, Mimoň a Česká Lípa v rámci naplňování Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod CZ 05.

„Účelem této akce je co nejlépe zprostředkovat informace o kvalitě ovzduší a naučit ji správně používat domácí kotle, kamna a krby. Správným používáním topných médií se totiž eliminuje znečištění ovzduší,“ prohlásil Václav Židek, krajský radní pro resort životního prostředí a zemědělství. „Vzdělávací a osvětové programy tohoto typu považuji za velice přínosné. Návštěvníci se zde naučí leccos o ekologii a osvojí si principy trvale udržitelného rozvoje.“

Interaktivní show, nazvanou Smokeman zasahuje, hostila ve středu po celý den Mimoň. Od 9 do 15 hodin se na tamním náměstí 1. máje konal pestrý program, během něhož se účastníci z řad žáků i dospělých dozvěděli leccos ze světa fyziky, chemie i životního prostředí. Řadu pokusů jim předvedl samotný Smokeman v podání Jiřího Horáka z Vysoké školy báňské – Technické Univerzity Ostrava. Na místě bylo možno získat informace o správném topení v domácích topeništích: kotlích, kamnech, krbech nebo o takzvaných kotlíkových dotacích.

V domě kultury Ralsko pak přednášel Bohumil Kotlík ze Státního zdravotního ústavu o ovzduší. Odpoledne uspořádal Krajský úřad Libereckého kraje informační seminář pro žadatele o kotlíkové dotace. Program v Mimoni doplnili i zástupci akciových společností Asekol a Elektrowin, které se zabývají sběrem elektrospotřebičů, podporou a vzděláváním veřejnosti o nutnosti třídění, recyklaci vysloužilých elektrozařízení a jejich odkládání do nádob k tomu určených.

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324

nemáme peníze, tedy za co sekat

Zadejtevcbcvb text

ghjhgjghjh

Zadejte text