Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Konference o odpadovém hospodářství se koná na kraji

10. 10. 2013

Konference nazvaná Teorie a praxe odpadového hospodářství, která se koná pod záštitou Josefa Jadrného, náměstka hejtmana Libereckého kraje pro zemědělství a životní prostředí, začne 17. října v 9 hodin v sídle Libereckého kraje, U Jezu, v Liberci.

Program:

9.00 Zahájení konference

Ing. Ida Svobodová, ENVICON s.r.o.

Odpadové hospodářství v Libereckém kraji a ve Švýcarsku

Josef Jadrný, náměstek hejtmana Libereckého kraje

Vazby mezi odpadovým a energetickým hospodářstvím sídel

Ing. M. Richter, Ph.D, Eur Ing., děkan FŽP UJEP, Ústí nad Labem

Efektivita odděleného sběru a svozu jednotlivých složek komunálního odpadu

doc. Ing. V. Altmann, Ph.D, Technická fakulta, ČZU, Praha

10.30 Příklady dobré praxe Sdružení obcí SONO

Ivo Hynl, předseda sdružení SONO, starosta města Bohušovice nad Ohří

Vážní systém a evidence nádob v městě Bruntál

zástupce TS Bruntál

Odpadové hospodářství města Olomouc

RNDr. Jana Matzenauerová, Magistrát města Olomouc

Odpadové hospodářství obce Jiřetín pod Bukovou

Ing. Josef Kucín, starosta obce Jiřetín pod Bukovou

Systém sběru VSKO ve městě

Eva Zbrojová, starostka Města Harrachov, vítěz soutěže Zlatá popelnice 2012, kategorie město

Systém sběru VSKO v obci

Jaroslav Louda, starosta obce Troskovice, vítěz soutěže Zlatá popelnice 2012, kategorie obec

Diskuse a přestávka

12.30 Výsledky - Ekonomika odpadového hospodářství v městech a obcích ČR

RNDr. Martina Vrbová, Eko-kom a.s.

Výsledky zpětného odběru malých a velkých domácích spotřebičů

Tereza Ulverová, Elektrowin

Výsledky zpětného odběru elektrozařízení

Iva Červená, Asekol

14.00 Společný oběd a Panelová diskuse

15.30 Ukončení konference

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588

nemáme peníze, tedy za co sekat

Zadejtevcbcvb text

ghjhgjghjh

Zadejte text