Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj opět podpoří projekty na zadržování vody v krajině, nezapomíná ani na včelaře a regionální výrobce

16. 08. 2023

Za poslední čtyři roky podpořil kraj v regionu více než dvě stovky opatření v oblasti adaptace na změnu klimatu. Krajští radní schválili na svém včerejším jednání podporu dalších takových 18 projektů dohromady za 8.862.276 korun. Kromě podpory retence vody v krajině myslí kraj také na zemědělce, včelaře a lokální produkci. Proto krajská rada včera též odsouhlasila v této oblasti poskytnutí dotace ve výši 5 milionů korun celkem 55 žadatelům.

„O peníze z programu 8.6 Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu mohly žádat obce, neziskové organizace, zemědělci, vlastníci lesů a další právnické i fyzické osoby. Podpora je v rozsahu od 50 tisíc do jednoho milionu korun. Dotace poskytujeme až do 70 % celkových nákladů projektu. Je možné i spolufinancování projektů z Operačního programu Životní prostředí či dalších dotačních zdrojů,“ uvedl Václav Židek, radní pro resort životního prostředí a zemědělství. „Z programu 8.3 Podpora zemědělství, včelařství a lokální produkce poskytuje kraj dotaci projektům, které se týkají zejména hospodaření šetrného k přírodě, zpracování a prodeje vlastních potravin koncovým zákazníkům a obnovy nebo zachování venkovských nemovitostí a krajinného rázu.“

Přehled přijatých žádostí a žádostí navrhovaných k podpoře v roce 2023: 

DF LK

oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství

přijatých žádostí

požadovaná podpora v Kč

finanční alokace

v Kč

podpořených žádostí

finanční prostředky navržené

k podpoře v Kč

8.3 Podpora zemědělství, včelařství a lokální produkce

59

5.408.699

3.000.000

+ 2.000.000

(rezervy DF LK 8.3 + 8.6)

55

5.000.000

8.6 Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu

19

9.140.379

15.000.000

- 1.976.108

(nedočerpaná alokace 8.6)

18

8.862.276

CELKEM

78

14.549.078

18.023.892

 

73

13.862.276

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419

nemáme peníze, tedy za co sekat

Zadejtevcbcvb text

ghjhgjghjh

Zadejte text