Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj opět vyhlašuje program, ve kterém žadatelé mohou získat dotaci na předcházení vzniku odpadů

14. 12. 2022

Obce, svazky obcí, jimi zřizované a zakládané organizace, dále neziskové organizace, firmy i živnostníci mohou v únoru příštího roku žádat o dotaci v rámci programu 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, využití bioodpadů a odděleného sběru kovových odpadů. Pro zájemce kraj připravil celkem 1.850.000 korun. S ohledem na zvyšování nákladů souvisejících s výstavbou a provozem podporovaných zařízení se maximální výše dotace zvyšuje oproti letošnímu roku na 120 až 180 tisíc korun.

„Podporou z tohoto programu pomáháme zájemcům v oblasti nakládání s odpady a také s efektivnějším tříděním. Od loňského roku platí nový zákon o odpadech, stanovuje přísné cílové limity a pro jejich splnění je potřeba intenzifikace tříděného odpadu. Proto počítáme i s podporou nových zařízeních pro práci s bioodpady, které hmotnostně tvoří podstatnou část komunálních odpadů,“ uvedl Václav Židek, člen rady kraje pro resort životního prostředí a zemědělství. Nově bude možné podpořit projekty, jejichž součástí je i oddělený sběr kovových odpadů nebo studie na optimalizaci obecního systému odpadového hospodářství. Obce jsou v našem dotačním programu bodově zvýhodněny, protože plní povinnosti dané zákonem o odpadech.“

Nejčastěji využívají program 8.5 obce k pořízení kompostérů na zužitkování rostlinných zbytků ze zahrad, čímž odlehčí komunální odpad o tuto objemnou složku. Například obec Čistá u Horek poskytla kompostéry do 26 zahrad, a navíc pořídila do základní školy vermikompostér, který pro děti slouží jako názorná pomůcka zužitkování bioodpadů, například nedojedeného ovoce. Dále kupříkladu technické služby založené obcemi zase ocení možnost pořízení štěpkovačů nebo drtičů dřeva, které pochází z údržby zeleně v obcích a údržby zahrad občanů.

Další pomocí pro obce jsou takzvaná re-use centra; anglický pojem re-use znamená česky znovu použít. Například obec Lomnice nad Popelkou vybudovala tento sklad nepotřebných věcí přímo ve sběrném dvoře, aby tam mohli občané odložit vybavení, které je funkční, ale už pro něj nemají využití. Nejčastěji jde o nábytek, sportovní vybavení, hračky, ale i hudební nástroje. Pokud si předmět do měsíce neosvojí jiný návštěvník sběrného dvora, vytřídí ho obsluha jako velkoobjemový odpad. Podle zkušeností z Lomnice nad Popelkou je takových věcí minimum.

Osvětu při předcházení vzniku odpadů také šíří bezobalové prodejny. Například prodejna Oříšek v Jablonci nad Nisou nabízí kromě uceleného sortimentu bezobalových potravin, drogerie a kosmetiky také literaturu, přednášky a setkání při hudbě.

 

 

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419

nemáme peníze, tedy za co sekat

Zadejtevcbcvb text

ghjhgjghjh

Zadejte text