Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj poskytne městům dotaci na zajištění zásobování pitnou vodou v oblastech zatížených těžbou v dole Turów

08. 06. 2016

Rada Libereckého kraje souhlasila na svém zasedání dne 7. června s poskytnutím pěti účelových investičních dotací z rozpočtu kraje na zajištění zásobování pitnou vodou v oblasti zatížené těžbou v polském dole Turów. Z Fondu ochrany vod Libereckého kraje půjde třem městům z Frýdlantského výběžku finanční pomoc do úhrnné výše 6.534.000 Kč.

 

„V prostoru dolu Turów došlo v minulosti vlivem čerpání důlních vod k radikálnímu snížení hladiny podzemní vody na přilehlém území. Ovlivnění českého území těžební činností v dole Turów se netýká pouze poklesů hladiny podzemní vody, ale celého vodního režimu, a to včetně poklesu průtoku některých povrchových toků,“ vysvětluje Josef Jadrný, náměstek hejtmana pro řízení resortu životního prostředí a zemědělství.

Při poklesu průtoku dochází ke zhoršení jakosti vody v tocích. Proto vodohospodářské společnosti operující na daném území nechaly vypracovat studie, které posuzují dopad plánovaného rozšíření těžby ložiska Turów na zásobování pitnou vodou a likvidaci odpadních vod na území Frýdlantska, Hrádku nad Nisou a Chrastavy. Součástí studií jsou navrženy i prioritní opatření, která by měla problémy eliminovat.

„V první fázi je řešeno zajištění zásobování pitnou vodou a finanční prostředky budou poskytnuty na pět prioritních opatření v dané oblasti, jejichž předmětem budou projektové dokumentace k územnímu řízení,“ poznamenal Josef Jadrný. Jednotlivé akce musí nejpozději do předložení závěrečného vyúčtování projektu splňovat podmínku souladu s Plánem rozvoje vodovodu a kanalizací Libereckého kraje a předmětem dokumentace musí být vodní dílo. Výstupem akce bude pravomocné územní rozhodnutí.

 

Název příjemce

Název projektu

Dotace v max. výši Kč

Město Hrádek nad Nisou

00262854

Zajištění zásobování pitnou vodou v Hrádku nad Nisou - městské části Václavice, zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí

1.306.800,-

Město Chrastava

00262871

Zajištění zásobování pitnou vodou Chrastavy – Horního Vítkova

653.400,-

Město Frýdlant

00262781

Zajištění zásobování pitnou vodou v oblasti Frýdlantska – opatření pro připojení vodovodu Bulovka

1.197.900,-

Město Frýdlant

00262781

Zajištění zásobování pitnou vodou v oblasti Frýdlantska – opatření pro připojení vodovodu Dětřichov

1.089.000,-

Město Frýdlant

00262781

Zajištění zásobování pitnou vodou v oblasti Frýdlantska – opatření na stávajících rozváděcích sítích na Frýdlantsku

2.286.900,-

 

V této věci se v pondělí 13. června uskuteční na Ministerstvu životního prostředí ČR další jednání. Zúčastní se jej vedení Libereckého kraje a starostové dotčených obcí.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624

nemáme peníze, tedy za co sekat

Zadejtevcbcvb text

ghjhgjghjh

Zadejte text