Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Kraj připravil koncepci environmentálního vzdělávání. Sází na online

06. 10. 2021

Vzděláváním žáků škol, ale i veřejnosti v oblasti ekologie a životního prostředí se zabývá Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje pro období 2021–2030. Je součástí státního programu, jenž vytyčuje v tomto oboru cíle mezi lety 2016 až 2025. 

Koncepce se připravovala přímo na krajském úřadu od ledna 2020 do srpna 2021 ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy Libereckého kraje STŘEVLIK a Střediskem ekologické výchovy Divizna, které působí při liberecké zoo. „Vznikala v rámci pracovní náplně úředníků a musím ocenit výsledek. Výsledkem je štíhlá, ale přesto efektivní koncepce, která cílí přesně na věci, které je potřeba řešit, a to bez zbytečných kudrlinek,“ uvedl Václav Židek, krajský radní pro resort životního prostředí a zemědělství.

Koncepce byla průběžně konzultována s odbornou veřejností, s poradní skupinou složenou ze zástupců dotčených institucí. Cenné konzultace poskytli odborníci z oblasti financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, státní ochrany přírody, regionálního rozvoje, školství a práce s mládeží.

„Prostřednictvím tohoto dokumentu nastavujeme směr, kterým budeme podporovat environmentální výchovu pro školy i veřejnost, stejně jako instituce, které se tomuto oboru věnují. Chceme, aby školy spolupracovaly s odbornými lektory a ti učitele proškolili natolik, aby poté na toto téma uměly vzdělávat žáky vlastními silami,“ dodal Židek. „Školy by měly přicházet s takzvaným místně zakotveným vzděláváním – to znamená, že žáci získají mimo jiné vědomosti o přírodě, která je jim blízká, která se nalézá v okolí míst, kde žijí.“ 

K naplnění cílů koncepce bude kraj hledat nové cesty pomocí moderních technologií, které umožní nový pohled na věc. „Zmínil bych například 3D modely v internetovém prostředí, mapové a textové online podklady pro výlety a vyučování v přírodě. Právě díky webové verzi budou kdykoliv přístupné každému, kdo se bude chtít vydat do přírody,“ zmínil Židek.

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419

nemáme peníze, tedy za co sekat

Zadejtevcbcvb text

ghjhgjghjh

Zadejte text