Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Kraj zajistí odstranění nebezpečných odpadů v Dubé

12. 07. 2017

Nepovolené skládky i „zapomenuté“ nebezpečné odpady a jejich likvidaci musí také řešit odbor životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova Krajského úřadu Libereckého kraje. Majitel či původce černé skládky často není k dohledání a peníze určené na sanaci skládky se od něj málokdy podaří získat. Jinak je tomu v Dubé na Českolipsku, kde Liberecký kraj odstraní větší část nebezpečných odpadů a zbytek financí nutných k celkové rekultivaci uhradí vlastník skladu.

„Jednou z nejnebezpečnějších dosud neodstraněných ekologických zátěží na území Libereckého kraje je sklad v Dubé - Novém Bernštejně. Po činnosti zaniklé firmy VM-LINEO, s.r.o. zde zůstalo velké množství sudů a vyřazených elektrozařízení, které obsahují olej s polychlorovanými bifenyly,“ uvedl Jiří Löffelmann, člen rady kraje pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova.

„Projekty na odstranění ekologických zátěží jsou velmi nákladné. Snažíme se  však jejich realizací zatěžovat krajský rozpočet pokud možno co nejméně. Stejně tak jako na odstranění rozsáhlé nelegální skládky v Arnolticích se nám podařilo získat dotaci z Národního programu Životní prostředí,“ doplnil radní Löffelmann.

Celkové náklady na odstranění nebezpečných odpadů v Dubé, které se mohou na základě výsledku výběrového řízení mírně změnit, byly vyčísleny na 2,75 mil. Kč. Z Národního programu Životního prostředí získá Liberecký kraj 80 %. Nebude však muset uhradit ani zbývající část rozpočtu. Vlastník skladu společnost QUAIL spol. s r.o., která objekt zaniklé firmě VM-LINEO, s.r.o. pronajímala, se již smluvně zavázala k úhradě zbývajících 550 tis. Kč. 

Za pomoci stejného dotačního programu v loňském roce Liberecký  kraj hradil  odstranění ilegálního návozu odpadů z lokality Arnoltice-Bulovka na Frýdlantsku a v letošním roce spolupracuje kraj s Městem Železný Brod na likvidaci odpadů z lokality Pěnčín.

Polychlorované bifenyly známé také pod zkratkou PCB, byly v minulém století využívány zejména v průmyslu, do barev, laků, v hydraulických zařízeních a jako součást teplonosných médií řady zařízení (např. transformátorů). Jsou to těžce odbouratelné látky s karcinogenními účinky, které se kumulují v tkáních organismů. Akutní toxicita PCB je nízká, výrazně nebezpečnější je však dlouhodobé vystavení nízkým dávkám. Důsledkem mohou být vážná zdravotní rizika, jako rakovina slinivky břišní či jater, ale i snížená plodnost. Na základě norem Evropské unie i obecně závazných předpisů České republiky musí být vše s obsahem PCB odstraněno.  

Mgr. Fulková Andrea
andrea.fulkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226332
Mobil: 739541549

nemáme peníze, tedy za co sekat

Zadejtevcbcvb text

ghjhgjghjh

Zadejte text