Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Krajské dotace podpoří vodohospodářskou infrastrukturu

03. 03. 2017

Program vodohospodářských akcí je zaměřen na obnovu a modernizaci vodohospodářské infrastruktury a výstavbu nových vodních děl, zejména na čistírny odpadních vod, kanalizační a vodovodní řady a náhradní zdroje pitné vody. Z programu je možné podpořit také zpracování projektových dokumentací k územnímu rozhodnutí či stavebnímu povolení.

„Pro letošní rok je připraveno k rozdělení celkem 23 mil. Kč. Žadatel, kterým může být obec či svazek obcí z Libereckého kraje, může na svůj projekt získat až 2 mil. Kč,“ informuje Jiří Löffelmann, člen rady kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova. 

Žádosti bude možné podávat od 31. března do 13. dubna 2017. Bližší informace k programu jsou však již nyní k dispozici na webových stránkách www.dotace.kraj-lbc.cz.

Program vodohospodářských akcí je součástí Fondu ochrany vod Libereckého kraje, jehož zdrojem jsou poplatky za odběr podzemní vody. Ty je možné podle zákona využít pouze na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624

nemáme peníze, tedy za co sekat

Zadejtevcbcvb text

ghjhgjghjh

Zadejte text