Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj rozdá z dotačního fondu 20 milionů na obnovu venkova, podpoří i mateřská centra

03. 03. 2017

Dvacet milionů korun z programu obnovy venkova a více než dva miliony korun z Programu na podporu činností mateřských center mohou získat v roce 2017 žadatelé z Dotačního fondu Libereckého kraje. Zastupitelé schválili na svém únorovém jednání vyhlášení obou dotačních programů, do kterých mohou zájemci posílat žádosti od začátku dubna.

Program obnovy venkova Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory „regionální rozvoj“, předpokládá finanční objem určený k rozdělení ve výši 20.000.000 Kč. „Žádat o podporu z tohoto dotačního titulu mohou venkovské obce v Libereckém kraji definované v Programu rozvoje LK 2014-2020 a svazky obcí, se sídlem v územním obvodu Libereckého kraje. Uchazeči budou moci zasílat žádosti o poskytnutí dotace od 3. do 28. dubna, do 14.00 hodin,“ vysvětluje Jiří Löffelmann, radní pověřený řízení resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova. Účelovou investiční nebo neinvestiční dotaci z Dotačního fondu LK lze využít na akce realizované v  období od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2018.

Zastupitelstvo Libereckého kraje také vyhlásilo Program na podporu činností mateřských center na rok 2017, a to v předpokládané alokaci finančních prostředků určených k rozdělení ve výši 2.174.000 Kč. Oprávněnými žadateli prostředků z tohoto programu jsou mateřská a jinak zvaná centra pro rodinu, jejichž činnost odpovídá účelu tohoto programu, nebo obce, církve a náboženské společnosti zaměřené na činnost mateřských a jinak zvaných center pro rodinu, jejichž aktivita odpovídá účelu tohoto programu.

„V tomto případě budou uchazeči moci zasílat žádosti o poskytnutí dotace od 3. do 19. dubna 2017. Dotaci mohou využít na úhradu nákladů, které souvisí se základními činnostmi mateřských center, a to na drobný dlouhodobý hmotný majetek, nákup materiálu, nákup služeb či osobní náklady, které jim vzniknou v období od ledna do prosince letošního roku,“ doplňuje Radka Loučková Kotasová, radní pověřená řízením resortu hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování.

Veškeré informace k vyhlášeným programům naleznou žadatelé na internetovém portále http://dotace.kraj-lbc.cz/.

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 732765215

nemáme peníze, tedy za co sekat

Zadejtevcbcvb text

ghjhgjghjh

Zadejte text