Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Na maloskalském Boučkově statku budou jednat vodohospodáři se starosty o kanalizaci

13. 06. 2013

Na Malé Skále ­­­­­­­se v úterý 18. června uskuteční  setkání zástupců Vodohospodářského sdružení Turnov a starostů z regionu. Akce se zúčastní také náměstek hejtmana LK radní pro životní prostředí a zemědělství Libereckého kraje Josef Jadrný a další pozvaní hosté.

V prostoru Boučkova statku je od 11.30 hodin připravena prezentace dálkově ovládaných sekaček firmy Lubomír Dvořák Havlíčkův Brod. Poté bude od 12.00 hodin následovat oficiální představení probíhající akce „Odkanalizování Malé Skály – Vranové“, spojená se společným obědem v prostorách Boučkova statku.

 

Práce na projektu „Malá Skála – kanalizace a vodovod Vranové“ byly zahájeny letos v dubnu. Tato akce zahrnuje výstavbu zhruba 5,3 km nových kanalizací a 7 km vodovodů, doplnění výtlaků kanalizace včetně výstavby nebo úpravy šesti čerpacích stanic odpadních vod, drobnou úpravu ČOV Malá Skála a následnou obnovu zasažených komunikací. Součástí projektu je nové připojení asi 150 objektů na splaškovou kanalizaci a 80 objektů na veřejný vodovod. Na nové vodovodní řady bude dále přepojeno cca 120 stávajících přípojek. Celkové náklady díla budou činit 46 mil. Kč (bez DPH).

 

Na akci jsou sdruženy prostředky VHS Turnov, obce Malá Skála, České republiky, Evropské unie a obyvatel obce. Projekt „Malá Skála – kanalizace a vodovod Vranové“ je spolufinancován z prostředků EU, zprostředkovaných Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí a celková výše dotace činí necelých 18 mil. Kč.

 

„Zajímavý vývoj měla výše předpokládaných finančních nákladů. Veřejné zakázky na dodavatele se účastnil rekordní počet 30 soutěžících. V historii VHS Turnov jich nikdy víc nebylo. Více jak deset z nich podalo nabídku za polovinu projekční ceny,“ přiblížil předseda Rady sdružení VHS Milan Hejduk. 

Ve výběrovém řízení zvítězila firma Lubomír Dvořák, Havlíčkův Brod.  Její pracovníci se úspěšně předvedli již v Jilemnici při akci Čistá Jizera a na území Malé Skály kvalitně postavili vodovod do lokalit Filka a Bobov. To je samozřejmě pro provádění současné akce velmi příznivé, protože zaměstnanci firmy znají detailně prostředí. Projektantem je firma Valbek spol. s r.o. Liberec.

 

Samotná realizace stavby byla zahájena na začátku dubna 2013 a úplně dokončena má být na konci června 2014. Snahou firmy i investora bude dokončit převážnou část pokládky podzemních sítí do konce roku 2013. V roce 2014 pak zbude dokončit poslední řady a finální povrchy komunikací.

Financování – v této době je potvrzeno 17 mil. Kč dotace z OPŽP, 2 mil. Kč z Libereckého kraje – fondu ochrany vod, 8 mil. Kč od obce.

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588

nemáme peníze, tedy za co sekat

Zadejtevcbcvb text

ghjhgjghjh

Zadejte text