Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Péče o aleje pokračuje, kraj využívá peněz z evropských dotací

11. 03. 2020

V Libereckém kraji průběžně probíhá revitalizace alejí podél krajských silnic II. a III. tříd. Ty jsou financovány z jednotlivých výzev Operačního programu Životního prostředí (OPŽP). Kromě ošetření stávajících stromů a výsadbě se kraj věnuje také jejich kácení a odstraňování náletové zeleně. O aleje se kraj stará prostřednictvím Krajské správy silnic Libereckého kraje (KSS LK).

Liberecký kraj se s KSS LK v prvním kole dotační výzvy z OPŽP zaměřil na revitalizace alejí na Frýdlantsku. „V letech 2018 a 2019 jsme dokončili celkem 13 alejí, na které se již čerpá přidělená dotace. Dalších 8 alejí čeká ošetření a nová výsadba v letošním roce,“ uvedl Jan Sviták, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.  

V roce 2019 KSS LK odeslala dalších 6 žádostí o dotaci v rámci 131. výzvy OPŽP na ošetření 8 alejí na Novoborsku. Nyní je před vydáním rozhodnutí o přidělení dotace kontroluje Státní fond životního prostředí (SFŽP). KSS LK tak zatím připravuje zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku na výběr zhotovitelů. „V případě, že dotaci obdržíme, revitalizace alejí se uskuteční na konci letošního roku či v roce 2021,“ dodal náměstek Sviták.

Dalších asi 30 alejí na Novoborsku, Českodubsku, Semilsku a jinde v kraji je ve fázi projektových příprav. „Samozřejmě budeme o dotaci žádat i letos. Věříme, že ji získáme a že díky tomu vyrostou podél krajských silnic nové stromy a ty stávající budou zase o něco zdravější,“ dodal Jiří Löffelmann, člen rady kraje pro resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova.   

Při přípravě projektové dokumentace odborný arborista zhodnotí vitalitu a zdravotní stav každého stromu zvlášť a navrhne postup, jak dřevinu co nejlépe ošetřit. „Jedná se buď o prořez či odstranění poškozených větví, zdravotní či výchovné řezy, ale i instalaci bezpečnostních vazeb nebo případné snížení koruny stromu,“ dodal Löffelmann. Součástí projektu je také náhradní výsadba a následné péče.

Strom se pokácí tehdy, pokud je ve větší míře suchý, má narušenou stabilitu, vykazuje hnilobu, na kmeni jsou plodnice dřevokazných hub či je jinak neperspektivní nebo nebezpečný pro okolní provoz. V tom případě podá KSS LK žádost o povolení ke kácení se seznamem konkrétních stromů. K tomu pak dojde v době vegetačního klidu v průběhu zimních měsíců od listopadu do března.

„V současné době probíhá kácení především na Frýdlantsku a Novoborsku, kde zhruba polovina prací je již dokončena. Zbytek se stihne do konce letošního března,“ dodal náměstek Sviták.

Dosud bylo na Frýdlantsku v letech 2018 až 2019 v rámci dotačních projektů „Ošetření silniční zeleně“ a „Rekonstrukce silniční zeleně“ 1.676 stromů ošetřeno, 1.000 kusů vysazeno a pokáceno jich bylo téměř 600. V roce 2020 bude dalších 800 stromů ošetřeno a přes 700 nových vysazeno. Na Novoborsku bude v rámci projektů OPŽP v roce 2020 a 2021 ošetřeno přes 620 stromů, nově vysazeno 700 sazenic a vykáceno 290 stromů.

Náhradní výsadba za pokácené stromy vždy ctí původní druhy výsadby, to znamená, že za ovocné stromy se vysazují stromy ovocné, jako jsou třešně, hrušně či jabloně, a v původně neovocných alejích se vysazují odpovídající druhy zeleně, případně ke komunikaci vhodnější druhy stromů.

„Bohužel ne pokaždé je možné všechny stromy podél komunikací ošetřit, protože vlastník zásah nedovolí. Obdobně někteří vlastníci sousedních pozemků nesouhlasí s novou výsadbou. Dále s ohledem na ochranné pásmo stávajících sítí podél komunikací nelze v některých místech vysadit nové stromy vůbec,“ uzavřel radní Löffelmann.

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307

nemáme peníze, tedy za co sekat

Zadejtevcbcvb text

ghjhgjghjh

Zadejte text