Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Pojďte na exkurzi s praktickými ukázkami zadržení vody, podrývání luk a zakládání tůní. Již v pátek 27. května!

25. 05. 2022

Vydejte se v pátek 27. května s resortem životního prostředí a zemědělství i dalšími partnery na dvě farmy, kde v praxi uvidíte opatření pro zlepšení vodního režimu na zemědělských pozemcích.

První zastavení se uskuteční na ekofarmě KORDULA v Dolním Vítkově již v pátek 27. května 2022 od 9:00 do 13:00. Tady je pro odborníky, zemědělce i veřejnost připravena přednáška a diskuze o degradaci luk, utužování půdy a možných opatřeních. Následovat bude vsakovací zkouška a předvádění techniky podrývání luk. K vidění budou již obnovené travní porosty. Cílem exkurze je upozornit na dlouhodobě se zhoršující stav půdy a nabídnout možná řešení na loukách a pastvinách. Na exkurzi není nutné se přihlašovat.

Další setkání k tématu proběhne v úterý 21. června na pozemcích Živého skanzenu v Jindřichovicích pod Smrkem. Tady vznikne nová retenční tůň, která pomůže zachytávat srážky a doplňovat vláhu do okolí podobně jako dvě desítky tůní v okolí. Bagrování tůně s odborným výkladem budou moci zájemci sledovat od 10:00 dopoledne, následně navštíví příklady správně i ne úplně dobře provedených nádrží a odpoledne naváže teoretická část věnovaná správnému hospodaření s vodou na zemědělských pozemcích. Odborníci budou odpovídat na dotazy a bude možné zkonzultovat i situaci na vlastních pozemcích. Zájemci se mohou hlásit pomocí odkazu https://doodle.com/meeting/participate/id/bDkXwzYa

Mgr. Eva Říhová
odborný zaměstnanec pro externí komunikaci
eva.rihova@kraj-lbc.cz

nemáme peníze, tedy za co sekat

Zadejtevcbcvb text

ghjhgjghjh

Zadejte text