Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Šťastná sedmička pro Geopark Ralsko

27. 05. 2016

Geopark Ralsko se ve čtvrtek 26. května 2016 dnem stal sedmým národním geoparkem České republiky. Certifikát, potvrzující nový statut tohoto území, předal představitelům Geoparku Ralsko náměstek Ministra životního prostředí ČR, Ing. Vladimír Mana. Předání certifikátu se uskutečnilo v rámci mezinárodní konference Geoadventures, které se zúčastnili představitelé českých i zahraničních geoparků, aby mohli sdílet své zkušenosti s geoturismem a zhodnotit jeho dopady na místní rozvoj. 

„Území Geoparku Ralsko je jedinečné z hlediska přírodní rozmanitosti a zisk certifikátu Národního geoparku tedy vnímáme jako opravdu zasloužený,“ říká Lenka Mrázová, ředitelka obecně prospěšné společnosti Geopark Ralsko. „Certifikát národního geoparku může do budoucna pozitivně ovlivnit potenciál celého území z hlediska atraktivity cestovního ruchu, ale také posílit místní komunitu,“ domnívá se.

Jako pozitivum vnímá existenci Geoparku Ralsko také Josef Jadrný, náměstek hejtmana Libereckého kraje. „Snažíme se spolupracovat s místními obyvateli, s obecně prospěšnou společností Geopark Ralsko i s dalšími aktéry, kteří do vývoje tohoto území zasahují. Liberecký kraj vnímá Ralsko jako obrovskou výzvu. Je to jedno z největších volných území v rámci kraje. Je to na nás, jestli ho necháme kolonizovat barbarským způsobem nebo vytvoříme něco, na co naše děti budou hrdé,“ říká Josef Jadrný.

Příznivé dopady existence Geoparku Ralsko potvrzují také zástupci poradenské společnosti KPMG, kteří se konference zúčastnili. „Cestovní ruch v České republice každoročně přináší 90 – 100 miliard korun do veřejných rozpočtů. Samozřejmě v menší míře by toto schéma mohlo fungovat i v případě cestovního ruchu v Geoparku Ralsko. Představte si, že z každé stokoruny, kterou utratí běžný turista, se celých 40 korun vrací zpět do oběhu. A z těchto 40 korun nejvíce profituje právě místní populace, a to lidé, kteří působí nejen přímo v oblasti služeb, ale také v profesích na ně navázaných. Každý hotel přeci potřebuje dodat potraviny do hotelové restaurace, nechat vyprat ložní prádlo či vyměnit prasklé žárovky,“ říká Ondřej Špaček ze společnosti KPMG.

To potvrzuje i Nancy Sauer z UNESCO Globálního Geoparku Muskau Arch, který se nachází pouhých sto kilometrů za českými hranicemi na hranici Německa a Polska. „I když se místní k existenci geoparku na svém území zpočátku stavěli spíše zdrženlivě, nyní z něj profitují. Mají příjemné místo, kde mohou trávit víkendy se svými rodinami a do geoparku vodí i své hosty. Geopark každoročně navštěvuje několik tisíc hostů, což má mimo jiné také pozitivní dopad na zaměstnanost,“ říká.

Informace pro média:

Geopark Ralsko je obecně prospěšná společnost založená v roce 2013. Jeho území se z převážné části nachází v územní jednotce jedné obce (je tvořeno celým katastrem města Ralsko, částí katastru města Doksy a Hamru na Jezeře). Geopark Ralsko se rozkládá na území bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko, jeho celková plocha je cca 294 km2.

Konference GEOADVENTURES je podpořena z Fondu Partnerství Programu švýcarsko-české spolupráce a dále z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni - EHP a Norských fondů 2009 – 2014.

Kontakt pro média:
Nela Srstková
Email: media@geoparkralsko.cz
Tel.č.: +420 728 237 052
Web: http://geoparkralsko.cz/
Facebook: www.facebook.com/GeoparkRalsko

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624

nemáme peníze, tedy za co sekat

Zadejtevcbcvb text

ghjhgjghjh

Zadejte text