Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Technická univerzita v Liberci přišla s návrhem projektu mapujícího historické zdroje vody, zapojí se i kraj  

01. 07. 2020

Návrh projektu, jehož cílem je vyhledávání zaniklých vodních prvků v krajině a nalézání metod jejich případné obnovy, představila letos v červnu Libereckému kraji Technická univerzita v Liberci. Mohl by, pokud uspěje ve vyhlášené výzvě, pomoci při zadržování vody v krajině a při ochraně přírody. Celkové odhadované náklady jsou zhruba 6 milionů korun. Výstupy by měly být známy nejpozději v prosinci 2022.

„Pokud by projekt uspěl ve vyhlášené výzvě, měl by se do něj zapojit i Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Výstupy můžeme v budoucnu použít i pro možné hodnocení žádostí o dotaci z dotačního programu Podpora zadržování vody v krajině, ale také pro plánování toho, jak pečovat o maloplošná chráněná území ve správě úřadu,“ uvedl Jiří Löffelmann, člen rady kraje pro resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova.    

Hlavními výstupy projektu budou zejména určení polohy zaniklých vodotečí, rybníků, tůní a mokřadů, stopování meliorací a využití těchto dat při posuzování efektivity zamýšlených úprav krajiny.

Data se zpracují do specializovaných map. Projekt je v přípravné fázi a čeká na souhlasné stanovisko. Pokud by bylo pozitivní, Krajský úřad Libereckého kraje se do projektu zapojí například výběrem vhodných testovacích lokalit na Českolipsku, ale i součinností při testování softwaru a také převáděním výsledků výzkumu do praxe. Účast Libereckého kraje v projektu je bezplatná.

Další informace k projektu s názvem „Podpora rozhodování o opatřeních pro hospodaření s vodou v krajině na základě historických stavů a vazeb“:

Zapojené organizace:
Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
DATA Systém s.r.o.
GEO-TOOLS, z.s.

Doba řešení: leden 2021 – prosinec 2022

Výzva: 4. výzva programu Prostředí pro život (vyhlašuje MŽP, administruje TAČR)

Přibližný rozpočet: 6 mil. Kč bez DPH ve struktuře 5,1 mil. Kč MŽP + 0,9 mil. Kč řešitelské organizace
 

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419

nemáme peníze, tedy za co sekat

Zadejtevcbcvb text

ghjhgjghjh

Zadejte text