Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Výchova a osvěta v oblasti životního prostředí se má podle nového akčního plánu rozvíjet v celém kraji

08. 06. 2016

Rada Libereckého kraje na svém zasedání 7. června také projednala Akční plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Libereckého kraje pro období 2016 - 2020. V materiálu jsou uvedeny úkoly vyplývající z Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Libereckého kraje (dále jen EVVO), která byla pro období 2011 – 2020 schválena krajským zastupitelstvem již v roce 2010.

 

Nový Akční plán má vytvořit podmínky pro rovnoměrný rozvoj EVVO ve všech částech Libereckého kraje, zvýšit efektivitu využití veřejných prostředků a kvalitu služeb. Navazuje rovněž na nový Státní program EVVO ČR.

V návaznosti na Akční plán rada kraje také odsouhlasila Strategický plán Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové organizace (STŘEVLIK) pro období 2016 - 2020. Organizace bude v následujících letech zejména koordinovat a podporovat činnost ostatních středisek EVVO, nově se bude věnovat plnění Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje, a to jeho části zaměřené na prevenci vzniku odpadů. 

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624

nemáme peníze, tedy za co sekat

Zadejtevcbcvb text

ghjhgjghjh

Zadejte text