Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Z Pěnčína příští rok zmizí nelegální odpady

07. 12. 2016

Odpady z nelegálního skladu v Pěnčíně na Jablonecku budou příští rok odstraněny. Rada kraje na svém včerejším jednání schválila poskytnutí finanční podpory na sanaci ekologické zátěže v katastrálním území Huť a smlouvu o spolupráci mezi Libereckým krajem, městem Železný Brod, obcí Pěnčín a Josefem Pulíčkem.

„Předmětem sanace jsou kontaminované zeminy znečištěné ropnými látkami a dalšími neznámými látkami, kaly z broušení, lapolů tuků, odlučovačů olejů. Nacházejí se tady i řezné emulze a další odpady neznámého původu,“ říká Jiří Löffelmann, radní pro resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova. „Princip sanace spočívá v kompletním vymístění odpadů a jejich odstranění v odpovídajícím schváleném zařízení,“ pokračuje radní.

Odpady sem byly postupně navezeny od roku 1998 firmou Ekolimpia s.r.o. za účelem biodegradace. Společnost ale v roce 2003 zařízení přestala provozovat a následně zanikla. Česká inspekce životního prostředí v minulosti firmu marně vyzývala, aby odpady odstranila. Poté dokonce podala trestní oznámení pro podezření z ohrožení životního prostředí.

Od loňského roku jsou vedena jednání mezi samosprávami, jak účelně zlikvidovat neřešenou zátěž.

Město Železný Brod jako oprávněný žadatel podalo letos v srpnu žádost o finanční podporu z Národního programu životní prostředí za situace, kdy původce, kterému bylo uloženo nápravné opatření, nekoná či není schopen konat. Dotace ze SFŽP na zákonné odstranění odpadů by měla být poskytnuta ve výši 80 %. Předpokládané náklady na sanaci činí 9.450.000 Kč. SFŽP zaslal Železnému Brodu v říjnu 2016 přijetí projektového námětu a tento měsíc rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků.

„Předmětem spolupráce je podíl účastníků smlouvy na spolufinancování zbývajících dvaceti procent způsobilých výdajů. Předpokladem je, že Liberecký kraj poskytne Železnému Brodu dotaci ve výši čtyřiceti procent skutečných způsobilých výdajů, maximálně však částku 755.000 Kč,“ dodává radní Jiří Löffelmann s tím, že podílet se bude i obec Pěnčín, město Železný Brod a rovněž fyzická osoba Josef Pulíček.

Výše konkrétní dotace bude záviset na vysoutěžené ceně projektu.     

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624

nemáme peníze, tedy za co sekat

Zadejtevcbcvb text

ghjhgjghjh

Zadejte text