Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Z Programu vodohospodářských akcí letos rozdělí kraj 18 milionů korun

08. 02. 2023

Krajští radní na svém včerejším jednání vyhlásili program vodohospodářských akcí v rámci Fondu ochrany vod Libereckého kraje. Letos je v něm připraveno 18 milionů korun. Žádosti je možné posílat od 3. do 21. dubna letošního roku. Peníze použijí vybrané obce například na vybudování kanalizace, prodloužení vodovodních řadů či na stavbu zcela nových vodovodů.

„Prostřednictvím Fondu ochrany vod, Programu vodohospodářských akcí 2023, chce Liberecký kraj jako každoročně podpořit projekty malých obcí do 4.000 obyvatel, pro které znamená budování vodohospodářské infrastruktury velkou finanční zátěž. Projekty musí být v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje, uvedl Václav Židek, člen rady kraje pro resort životního prostředí a zemědělství.

V případě splnění základních kritérií bude poskytnuta účelová investiční dotace až do výše 50 % z celkových způsobilých výdajů, maximálně však 1.800.000 korun,“ doplnil Zbyněk Miklík, náměstek pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky.

V programu pro rok 2023 kraj nově navrhuje omezit finanční podporu těm projektům, které využijí dotaci z Fondu Turów, aby zájemci nežádali o příspěvek vícekrát.

Hodnocení žádostí a návrh na přidělení podpory Výborem životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje se uskuteční na květnovém zasedání.

Schválení návrhu podpory Radou a Zastupitelstvem Libereckého kraje bude průběžné, a to od června letošního roku do listopadu roku následujícího.

 

 

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419

nemáme peníze, tedy za co sekat

Zadejtevcbcvb text

ghjhgjghjh

Zadejte text