Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor životního prostředí a zemědělství

CITES

Dobrý den,
vítejte na stránkách týkajících se problematiky CITES a otázkou obchodování s ohroženými druhy rostlin a živočichů. Pokud nenaleznete ve zde zveřejněných dokumentech odpověď na svou otázku či informaci, bez ostychu se můžete obrátit přímo na adresu :  petr.havlicek@kraj-lbc.cz , nebo telefonicky na č. 485 226 386.
 

Novela zákona č. 100/2004 Sb.

Od 1.1.2010 vstoupila v platnost novela zákona č.100/2004 Sb. o obchodování s ohroženými druhy (zákon CITES) - text novely je k dispozici zde :

Novela zákona od 1. 1. 2010 (__)

Základní změny v novele zákona naleznete zde :  Informace o hlavních změnách v zákoně č. 100/2004 Sb. od 1.1.2010 (__)

 
Žádost o registraci je nutno podat písemnou formou, je možno použít formulář zde 

Žádost o registraci / přeregistraci držitele exempláře CITES  

Tuto žádost je možné použít i při přihlašování (registraci) papoušků šedých - žako, která je nově povinná od 6.2.2017. Od tohoto termínu má každý vlastník tohoto exempláře povinnost do 30 dnů papouška zaregistrovat na příslušném krajském úřadě dle místa trvalého bydliště. A to i ten, kdo má v držení papoušky s dříve vystaveným registračním listem - tj. tuto povinnost mají opravdu všichni chovatelé žaků bez výjimky!  K žádosti je pak nutné doložit způsob nabytí (získání) papouška - kdy a od koho byl získán (možno použít doklad o přenechání exempláře - viz níže) . I když se totiž žako úředně neregistroval, stále byl v CITESu a chovatelé měli podle zákona povinnost s přenecháním papouška předat novému vlastníkovi listinnou podobu dokladu o nabytí, ať se jednalo o prodej, dar, přenechání, výměnu a jiné formy získání.
 

Žádosti o výjimku ze zákazu komerčních činností se podává výhradně na tomto formuláři : 

Formulář k podání žádosti o výjimku EU  současně s přílohou k žádosti : Příloha k žádosti o výjimku   yes

 

Doklad při prodeji či přenechání exempláře , který nepodléhá povinné registraci, ale je z příloh "A" nebo "B" evropského nařízení - možno použít formulář zde :  Doklad k prodeji či přenechání exempláře (__)

Informace pro držitele registrovaných druhů ptáků CITES ohledně výkladu pojmu nezaměnitelného označení kroužky (otevřenými, půlenými) Informace o označení ptáků kroužky

Jak značit exempláře druhů CITES ? :  Označování exemplářů CITES  

Zařazení druhů do příloh A - B - C k nařízení Rady ES č. 338/97 naleznete na tomto odkazu : Nové přílohy A,B,C,D platné od 10.8.2013   


enlightened !!!  S EXEMPLÁŘI PŘÍLOHY "A" JE ZAKÁZÁNA VEŠKERÁ KOMERČNÍ ČINNOST (např. prodej,koupě, nabízení k prodeji, výměna či směna zvířat, využívání za účelem zisku - výstava, předváděcí akce apod.)  BEZ PLATNÉHO POTVRZENÍ O VÝJIMCE ZE ZÁKAZU KOMERČNÍCH ČINNOSTÍ !!!

Zákon č. 100/2004 Sb. platný od vstupu ČR do EU (1.5.2004) do 31.12.2009 (od 1.1.2010 novela) :                  Zákon č. 100/2004 Sb. (obchodování s ohroženými druhy) 

Prováděcí vyhláška k zákonu č. 100/2004 Sb.:  Vyhláška č. 227/2004 Sb.

Výklad o CITES od vstupu do EU ( od 1.5.2004)  : Výklad k zákonu , Informace k Cites v EU


Pro bližší informace, dotazy, konkrétní případy zde nenalezené je možno se informovat na adrese :  petr.havlicek@kraj-lbc.cz , tel. č. 485 226 386