Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor životního prostředí a zemědělství

Historie GIS na odboru životního prostředí

Analytické funkce v Povodňovém portále Libereckého kraje

Mapy Povodňového portálu Libereckého kraje nově obsahují analytické funkce nad digitálním modelem terénu. Po aktivaci nástroje v horní nástrojové liště mapy a zadáním bodu kliknutím do mapy je uživateli zpřístupněn formulář, ve kterém si může vybrat jednu z následujících analýz:

Analýza dohlednosti – kromě výchozího bodu pozorovatele je ještě potřeba specifikovat výšku pozorovatele a vzdálenost dohlednosti (maximální je 40 km)

Výpočet povodí – kromě vstupního bodu již není zapotřebí žádný doplňující údaj. Kromě mapy povodí je také zobrazena jeho velikost v m2

Výška záplavy – kromě výchozího budu je potřeba zadat výšku vodní hladiny v daném bodě.

Dráha povrchového odtoku – je vrácena vektorová mapa dráhy povrchového odtoku od výchozího bodu až na hranici kraje. Lze tak v rychlosti zjistit na příklad postup znečištění při ekologické havárii

 

Soutěž TOULKY PO MAPĚ - vyhlášení soutěže o nejzajímavější geohru

Touláte se rádi po krajině a fotíte? A znáte geografické hry - geohry? Najdete je na webové adrese http://geohra.kraj-lbc.cz. Jejich cílem je příjemnou a soutěživou formou se seznamovat s čímkoliv, co vidíme na fotografii a k čemu lze přiřadit umístění v mapě. Kdo dobře rozpoznal objekty na fotografiích a umístil je v interaktivní mapě nejpřesněji, ten vyhrává.

Využijte své fotografické archivy a udělejte radost sobě i jiným! Vytvořte z nich novou zajímavou geohru, na které si budou jiní lámat hlavy. A zúčastněte se s ní soutěže „Toulky po mapě“ o zajímavé ceny!

Světové metropole? Přírodní zajímavosti Česka? Jídla světové kuchyně? Krásné výhledy Lužických hor? Cyklostezky Českolipska? Architektonické detaily města? Hádej, kde jsem byl na prázdninách! Námětů může být mnoho. Cokoliv, čemu lze přiřadit umístění v prostoru, může být námětem vaší soutěžní geohry. Hra může být lehká (ty se tvoří nejhůře…) i těžká. Může být určena pro spolužáky, nebo řekne něco jen fandům cyklistiky, nebo bude pro kohokoliv odkudkoliv. Může být předmětem soutěžního klání mezi vaší a partnerskou školou. A může být česká, nebo kompletně v angličtině. A nemusí být sestavena jen z fotografií…

Pro koho je soutěž určena? Pro jednotlivce i kolektivy jakéhokoliv zaměření. Pro kohokoliv, kdo má vlastní digitální fotografie, přístup na internet, nápady a chuť tvořit.

Soutěž bude vyhodnocena a také oceněna při příležitosti Dnů GIS 2009 (http://gisday.tul.cz) 10. listopadu 2009 v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Budou vyhlášena nejzdařilejší díla v kategoriích - Nejoriginálnější geohra, Nejnaučnější geohra a Nejoblíbenější geohra. Na vítěze každé kategorie pak bude čekat přístroj GPS. Odměnu si ale odnese každý.
Bližší informace podá správce aplikace, Ing. Irena Košková (irena.koskova@kraj-lbc.cz, tel. 485 226 412) nebo Ing. Lenka Rychtaříková (lenka.rychtarikova@kraj-lbc.cz, tel. 485 226 612)

· Herní web projektu Geohra (http://geohra.kraj-lbc.cz/)

· Stránka na Facebooku (http://www.facebook.com/pages/Geohra/101872736349)

 

GISDAY 2009

Svátky GISu - Dny GIS 2009 v krajské knihovně - se opět blíží.
7. – 26. 11. 2009 Výstava posterů a kreseb, KVK
10. – 12. 11. 2009 Dny GIS (Slavnostní zahájení a vyhlášení výsledků soutěží dne 10. 11. 2009 v 10.00)
13. 11. 2009 Soutěž GEOCAP - Knihovna TUL - podrobnosti později

Bližší informace najdete na stránkáchhttp://gisday.tul.cz

Nová mapová aplikace - GEOPARSER - http://geoparser.kraj-lbc.cz

Pro účely automatického zpracování archivních textů byl vyvinut nástroj, který v dokumentu vyhledává geografické názvy a přiřazuje jim souřadnice ve formě mikroformátů. Takto upravené dokumenty je dále možno zpracovat různými nástroji, zobrazovat jednotlivé polohy v mapě a podobně. Zpracovávat je možno webové stránky, dokumenty Word, PDF a další. Nástroj využívá databáze geografických názvů a algoritmy pro jejich skloňování.
[-akt. 3. 6. 2009 - -]

Prezentace GIS ŽP na kongrese GIIP - BRNO 2009

Na celonárodním kongrese GEOINFORMAČNÍ INFRASTRUKTURY PRO PRAXI (GIIP) byl poprvé představen náš unikátní projekt "Geoparser - nástroj pro automatické vyhledávání geografických lokalizací v textu ". V posterové sekci jsme vystavovali poster "Geohra - Hraj a tvoř s námi! "
[-akt. 28. 6. 2009 - -]

 

Atlas životního prostředí Libereckého kraje DRUHÝ!

V pořadí již 11. ročník prestižní kartografické soutěže Mapa roku zná své vítěze. Odborná komise Kartografické společnosti České republiky vyhodnotila díla vydaná v roce 2008, která jejich autoři do soutěže přihlásili, a ve čtvrtek 14. května 2009 v rámci veletrhu Svět knihy na Výstavišti Praha byly vyhlášeny výsledky a předána ocenění. Atlas životního prostředí získal druhé místo v "královské" disciplíně - kategorii Atlasy, soubory a edice map. Vítězem se stala edice Turistické mapy 1:50 000.
Pořadí produktů v nominaci dle hodnocení odborné komise:
1. Turistické mapy 1:50 000 (Kartografie Praha, a s.)
2. Atlas Životního prostředí Libereckého kraje (Krajský úřad Libereckého kraje)
3. Baťův kanál – industriální zakázka (Kartografie Praha, a. s.)
4. Turistické a cykloturistické mapy 1:25 000 (Geodézie On Line s. r. o.)
5. Městský atlas Praha 1:15 000 (VKU CZ, s. r. o.)

Podrobnosti: http://www.geoinformatics.upol.cz/mapa_roku/galerie.html
Atlas životního prostředí Libereckého kraje

Prezentace v zahraničí

11. - 13. května 2009 - Infrormační systémy v lesnictví a zemědělství , Praha, Ćeská zemědělská univerzita
Geogame (I.Košková)
Flood protection system of Region Liberec (I.Košková at all)
Posterová sekce: GeoGAME (Koskova, Kafka)

14. - 15. května 2009 - Dresden - GI 2009 Dresden
Current State of the Use of Information and Communication Technologies ... (Modrý)
POSTER-Exhibition: GeoGAME (Koskova, Kafka, Charvát, Ćepický)

 

Nominace Atlasu ŽO na cenu "MAPA ROKU 2008"

ve středu 29. dubna 2009 se uskutečnilo zasedání odborné komise pro soutěž Mapa roku a přihlášená kartografická díla byla vyhodnocena. ATLAS ŽP byl mezi nominovanými! Více: http://www.geoinformatics.upol.cz/mapa_roku/galerie.html. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání ocenění se uskuteční ve čtvrtek 14. května 2009 ve 13 hodin v Literárním sále Výstaviště Praha v rámci veletrhu Svět knihy.
[-akt. 7. 5. 2009 - -]

 • G I S D A Y 2 0 0 8
  gisday 2008 - 1

  Dny geografických informačních systémů s mottem "mapy na vlastní kůži" se konaly ve dnech 12. až 14. listopadu 2008 v prostorách Krajské knihovny v Liberci. Zprávu z nich naleznete ZDE (dokument PDF, 1.1 MB). Webové stránky věnované akci včetně rozsáhlé fotodokumentace a videopořadu najdete zde: http://gisday.tul.cz
  Příští ročník se bude konat: 10. - 12. 11. 2009, opět v prostorách KVK Liberec. Na Vaši účast se těší tým organizátorů!
  [-akt. 20.11.2008 -
  -]
   
 • ATLAS ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ LIBERECKÉHO KRAJE
  Atlas životního prostředí Libereckého krajeBěhem října 2008 resort životního prostředí Libereckého kraje vydal specializovaný regionální atlas pokoušející se o ucelené zpracování tématu životní prostředí v rozsahu regionu vymezeném hranicemi Libereckého kraje. Autorský kolektiv tvořili odborníci z odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí Libereckého kraje a z katedry geografie FP Technické univerzity v Liberci (Irena Košková, Martin Modrý, Jiří Šmída).
  Distribuce Atlasu do 17.12.2008:
  - všechny knihovny v Libereckém kraji (minimálně jeden výtisk)
  - všechny obce v Libereckém kraji (minimálně jeden výtisk)
  - všechny obory životního prostředí obcí RP (minimálně 10 výtisků)
  - školy, které se zúčastnily Dnů GIS (podle jejich požadavku)
  - základní školy - distribuce prostřednictvím příslušných obcí RP
  - neziskové organizace se zaměřením na životní prostředí (300 výtisků)
  - příspěvková organizace Divizna - rozesílka pro síť MRKEV (120 výtisků)
  - střední školy a víceletá gymnázia - distribuce probíhá ve spolupráci s odborem školství KÚ LK
  (dne 17.12. bylo předáno školám 1070 ks dle jejich požadavků: Atlas ŽP školám a školským zařízením )
  Distribuci zajišťuje odbor RVZŽP (Ing. Pavla Čechlovská, pavla.cechlovska@kraj-lbc.cz , linka 671)
  Zájemci z řad veřejnosti: atlas je v omezeném množství poskytován občanům s vážným zájmem o životní prostředí - kancelář Ing. Ireny Koškové, č.d. 1218, případně Ing. Pavly Čechlovské, č.dv. 1217, budova Libereckého kraje.
  [-akt. 17. 12. 2008 -
  -]
   
 • GEOHRA VYHRÁLA V CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽI eSDINET+
  Geohra http://geohra.kraj-lbc.cz vyhrála 2 hlavní kategorie ze čtyř! Děkujeme všem tvůrcům i všem nadšeným uživatelům.
  Výsledek soutěže eSDI-NET
  [-akt. 29.9.2008 - -]
        
 • Nové limnigrafické stanice v povodí horní Jizery. Bylo spuštěno měření na limnigrafu na Kamenici v Jesenném a na Mumlavě. Oba profily jsou kategorie C. Byly pořízeny za finančního přispění Libereckého kraje. Dne 16.5.2008 se koná jednání k ustanovení závazných SPA na profilu v Jesenném.
   
 • Prezentace GIS ŽP na mezinárodním semináři GI2008-Symposium, DRESDEN, 8. Sächsisches GIS-Forum, 15./16. Mai 2008 (program):
  MODRÝ: The public Awareness of Local Landscapes as basic condition for Enviro protection
  KOŠKOVÁ: Experiences on Flood emergency training supported by Spatial information

  [-akt. 12.5.2008 - -]
   
 • Prezentace aplikací ISŽP
  Mapové aplikace informačního systému ŽP Geohra, Galerie (zatím neveřejná, dokončuje se) a Povodňový plán LK byly prezentovány na setkání vývojářů internetových aplikací, které se konalo v ÚHUL (Brandýs nad Labem) jako ukázky využití nových technologických přístupů a výhod dodržování důsledné standardizace při tvorbě mapových úloh.
  [-akt. 22.4.2008 - -

 2007

 • Den GIS 2007 - 2. Zahájení akce Den GIS 2007 - 3. Zahájení výstavy Den GIS 2007 - 4. Dětská televize a Ing.Seidl Den GIS 2007 - 5. Stanoviště ISŽP + HZS
  Den GIS 2007 - 6. Stanoviště ISŽP + HZS Den GIS 2007 - 6. Stanoviště ISŽP + HZS Den GIS 2007 - 7. Geohra 13. Stanoviště
  Další zprávy, videoreportáže, ohlasy účastníků, novou znělku Dnů GIS, fotografie... pak na stránkách http://gisday.tul.cz/.
  [-akt. 17.11.2007 - -]

 • Povodňový plán Libereckého kraje získal 1. místo v evropské soutěži Rural Living Labs Award. Soutěž hodnotila aplikace, které jsou plně nasazeny v praxi, jsou volně dostupné veřejnosti, přispívají k rozvoji IT na venkově a které byly po celou dobu procesu vzniku spoluutvářeny koncovými uživateli. [-akt. 15.5.2007 - -]
  Rural Living Labs Award


 2006 a starší

 

 

Mapserver - lesnická typologie

Čistota
ovzduší

Chráněná
území

Adresy

Lesnická
typologie

Lesnická
mapa

 • GISDAY 2006
  Dne 15.11.2006 se na Krajském úřadě Libereckého kraje konal již 3. ročník celosvětového Dne GIS. Letos byl program členěn do dvou sekcí – pro studenty základních a středních škol a pro pracovníky z obcí. Seminář pro obce, organizovaný odborem rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí, měl program plně přizpůsoben nově vznikající povinnosti obcí s rozšířenou povinností - pořizování územně analytických podkladů a s tím spojené potřebě dobré orientace úředníků v této oblasti. Více informací a fotografie z akce zde (foto Mgr.Molnár).
  Den GIS - úvodní prezentace Den GIS (3) Den GIS (8)
  [-akt. 20.11.2006 - -]
 • Digitální povodňový plán Libereckého kraje upoutal i v zahraničí

  Ve dnech 13. a 14. listopadu se pracovníci odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí (vodohospodář a informatik GIS) zúčastnili mezinárodní konference ve Frankfurtu nad Odrou ODERREGIO, věnované problematice povodní a ochrany před nimi. Více zde.
  Oderregio - 2 Oderregio - 1 Oderregio - 3

   

   

  [-akt. 20.11.2006 - -]

 • Aktualizace programu pro GISDAY zde.
  Pozvánka na GISDAY pro veřejnou správu
 • 15. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR - úspěch pro GIS životního prostředí
  V Kongresovém centru Praha se ve dnech 1. a 2. 11. 2006 konala 15. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v České republice, kterou pořádá výhradní distributor produktů těchto firem – společnost ARCDATA PRAHA, s.r.o. Konference se účastnilo přes 600 odborníků a uživatelů geografických informačních systémů ESRI a Leica Geosystems. Více informací zde
  Poster představující práci našeho odboru Protipovodňová opatření v Libereckém kraji získal nejvyšší ocenění veřejnosti. Všem našim příznivcům děkujeme!
  [-akt. 3.11.2006 -
  -]

  15. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR Poster Protipovodňová opatření Poster Protipovodňová opatření /2
   
 • Prezentace Koncepce protipovodňových opatření Libereckého kraje pro Zastupitelstvo Libereckého kraje
  [-akt. 31.10.2006 - -]
 • Prezentace Koncepce protipovodňových opatření Libereckého kraje a Digitálního povodňového plánu Libereckého kraje na konferenci Čistá Nisa 2006 v Piechowicích (D-PL-CZ, projekt Interreg IIIA) ve dnech 19. a 20.10.2006. Informace k doptání na odboru.
  [-akt. 19.10.2006 - -]
 • Byla nahrána nová verze metainformačního katalogu. Byl odstraněn problém s uložením šablony, nově se výběry referenčních systémů a i jiných položek provádějí z rolovacích seznamů.
  [-akt. 14.9.2006 - -]
 • Popis dat z oblasti životního prostředí najdete zde.
  Při přímém vyhledávání v metainformačním katalogu použijte vyhledávání například podle tématické kategorie ("Životní protředí") nebo vymezením území v mapce. Pokud chcete vyhledat všechny dostupné metadatové záznamy KÚ Libereckého kraje, nezadávejte žádná výběrová kritéria a dejte jen "Vyhledat".
  [-akt. 30.8.2006 - -]
 • Aktuální informace k povodňové situaci najdete na stránce povodňové ochrany!
  (stavy na hlásných profilech, vyhlášené stupně povodňové aktivity, užitečné odkazy).
  [-akt. 7.8.2006 -
  -]
 • Informace pro starosty a vodohospodáře z obcí: Návrhy stanovení záplavových území byly přidány také do map Povodňového plánu Libereckého kraje , který najdete na adrese http://povoden.kraj-lbc.cz . Tato aplikace nevyžaduje pro svou funkčnost Javu. Data návrhů záplav jsou neveřejná, je potřeba využít Váš uživatelský přístup, který je stejný jako do klasického mapového serveru (kliknutím na slovo "Uživatel" v pravém horním rohu). Nejvhodnější je využít úlohu PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA v grafické části povodňového plánu.
  [-akt 20.7.2006 - -]
  Povodňový plán Libereckého kraje
 • Informace pro starosty a vodohospodáře z obcí: Návrhy vymezení záplavových území Q100, Q20, Q5 a Qakt naleznete na mapovém serveru životního prostředí v projektu "Záplavová území v Libereckém kraji". Ukázka mapového výstupu níže. Návrhy vymezení jsou přístupné pouze pro přihlášené uživatele, schálená území jsou přístupné veřejnosti.
  Nová vymezení: Jizerka, Lomnice, Oleška (úsek), Lužická Nisa (úsek), Bílá Nisa.
  Pokud nemáte zřízen uživatelský přístupna mapový server, kontaktujte správce.
  [-akt 17.7.2006 - -]
  Ukázka zobrazení návrhu vymezení záplavového území
 • Ve dnech 3. a 4. července 2006 se opět bude pracovat na hardware mapového serveru. Přechodně bude navrácen původní server, takže uživatelé nebudou vidět novější projekty, nebudou funkční některé v poslední době nastavované uživatelské účty a také metainformační katalog MICKA.
 • Na mapovém serveru jsou v "Kompletním projektu" poprvé zveřejněny nové "dvaceticentimetrové" ortofotomapy od firmy Geodis Brno. Jedná se o nálet území z roku 2005 (s výjimkou malé části Českolipska, která bude dokončena až v letošním roce). Dle licenčních ujednání mezi firmou a LK jsou ortofotomapy v podrobném měřítku jen pro přihlášené uživatele, pro veřejnost jsou k dispozici s podrobnosti 50cm na pixel.
  [-akt 29.6.2006 - -]
 • Na konferenci "Geoinformatika ve veřejné správě" v Brně (7. - 9.6.2006) byl soutěžní poster odboru RVZŽP "Ochrana přírody v Libereckém kraji" ohodnocen prvním místem.
  Více z konference najdete zde .
  [-akt 26.6.2006 - -]

   

 • Mapový server má přetrvávající problémy zejména při zobrazování rastrových dat (ortofotomapy, reliéf terénu, rastrové katastrální mapy). S konkrétními problémy s funkčností serveru se prosím obracejte na správce. Vaše připomínky jsou pro nás velmi cenné!
  [-akt 26.6.2006 - -]
 • Byl nainstalován metainformační katalog Micka (https://maps.kraj-lbc.cz/metadata/).
  Zatím zde lze najít popisy několika datových sad z oblasti životního prostředí, například:
  - Plán rozvoje vodovodů a kanalizací (popis celé datové sady)
  - Ochrana přírody: MZCHU , VZCHU , Památné stromy (popis jednotlivých datových vrstev)
  - Ochrana půdního fondu (popis celé datové sady)
 • [-akt 16.6.2006 - -]
 •  
 • Stále přetrvávají problémy s načítáním rastrů na mapovém serveru. Prosíme uživatele o shovívavost, problém se stále intenzivně řeší. Editace dat je plně funkční.
 • [-akt 16.6.2006 - -]
 •  
 • Zpráva o činnosti GIS na odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí za první pololetí 2006: GIS-2006 1.pololetí (PDF, 263 kB)
  [-akt 16.6.2006 -
  -]
 • Omlouváme se za přetrvávající problémy s provozem mapového serveru. Nejčastěji dochází k zadrhnutí chodu aplikace při prohlížení ortofotomap. Editace dat je plně funkční, databáze také. Problémy se "zatuháváním" serveru se průběžně řeší.
 • [-akt 26.5.2006 - -]
 •  
 • Předpokládané plné spuštění (databáze, editace) nového mapového serveru: úterý 23.5.2006
 • PŘEINSTALACE MAPOVÉHO SERVERU
  Od úterý 16.5.2006 od 14.00 do pondělí 22.5.2006 bude probíhat kompletní přeinstalace HW i SW serveru s cílem zvětšení diskového prostoru a povýšení verze operačního systému.
  Po dobu přeinstalace budou tato omezení provozu:
  - nebude funkční databáze (v praxi: nebude možné pracovat s katastrem nemovitostí, aplikací Povodňové komise LK a Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací LK)
  - nebude možné provádět on-line editace dat
  - odezva serveru bude pomalejší

  Mapové úlohy nevyužívající databáze by měly být plně funkční.
  Omlouváme se za možné komplikace vzniklé omezeným provozem serveru
 • Účast na GI2006 Symposium Dresden, konaného 11. a 12. května 2006 v Drážďanech prezentací činnosti odboru prostřednictvím posterů:
  - GIS-based Planning of Wind Power Farms in Liberec Region <> GIS-basierte Planung von Windkraftanlagen im Bezirk Liberec
  - WebMapServer for Monitoring the Environment in Liberec Region <> WebMapServer für die Umweltüberwachung im Bezirk Liberec
  [-akt 12.5.2006 - -]
 • POZOR!
  Prosím správce, aby needitovali data PRVKÚK dne 28.4.2006 (v pátek). Nad daty bude probíhat cvičná editace během mezikrajského semináře PRVKÚK. Od 14.00 bude editace zase plně v provozu na ostrých datech.
  Dále upozorňuji na plánovanou odstávku mapového serveru životního prostředí v druhé půlce května. Bude zvětšen diskový prostor serveru (m.j. z důvodu zobrazení nové sady podrobných ortofotomap), povýšena verze mapového serveru a instalován krajský metainformační katalog.
  [-akt 26.4.2006 - -]
 • Zkušebně zveřejňujeme datovou sadu zvláště chráněných území Libereckého kraje pomocí webové mapové služby WFS: http://maps.kraj-lbc.cz/cgi-bin/wfs?
  Více o zveřejněných mapových službách zde.
  [-akt 20.4.2006 - -]
 • 19.4.2006 proběhlo seznámení GIS pracovníků KÚ s metainformačním katalogem MICKA . Po instalaci katalogu na webových stránkách kraje koncem dubna 2006 bude do něj umožněn aktivní vstup (t.j. vkládání metadat) také pro obce kraje. Více informací zde.
  [-akt 20.4.2006 - -]
 • Aktualizována dokumentace k Povodňovému plánu Libereckého kraje - přidán popis editace "Karet povodní ohrožených objeků".
  Povodňový plán Libereckého kraje (PDF, 2.4MB) - popis, návod k obsluze
  [-akt 12.4.2006 - -]
 • Do digitálního Povodňového plánu LK byla přidána fotodokumentace z průzkumného letu Policie ČR a HZS LK dne 1.4.2006 (15.30 až 17.00). Povodňový plán LK je dostupný na internetu na adrese: http://www.kraj-lbc.cz/povoden. Let se konal za vyhlášeného 3.SPA na Ploučnici (profil: Česká Lípa). Informace k fotodokumentaci zde
   
  Ukázka - Povodňový plán LK, mapový podklad ZABAGED Ukázka - Povodňový plán LK, mapový podklad ortofotomapa
   
 • Informace k povodňové situaci naleznete na stránkách: www.kraj-lbc.cz/povodne
  Povodńový plán Libereckého kraje pak na zjednodušené adrese: www.kraj-lbc.cz/povoden
  [-akt 1.4.2006 - -]
 • Do pátku 31.3.2006 byly všem tajemníkům (nebo jiným členům) povodńových komisí ORP doručeny přístupové údaje do databázové aplikace Povodňové komise (vytvořené v rámci Povodńového plánu Libereckého kraje) s prosbou o kontrolu zadaných údajů. Aplikace může sloužit ORP i obcím pro evidenci členů všech PK. Upozorňuji na možnost proškolení práce s digitálním Povodňovým plánem Libereckého kraje
  [-akt 31.3.2006 - -]
 • Konání semináře GIBSER je posunuto na červen, přesné datum bude oznáneno během týdne. / The GIBSER workshop is postponed to June 2006, the date will be specified soon.
  [-akt 28.3.2006 -
  -]
 • Na adrese http://maps.kraj-lbc.cz/mapserv/dpp/ je spuštěna beta-verze digitálního Povodňového plánu Libereckého kraje. Jedná se o DHTML aplikaci, spojující prvky klasické webové prezentace a mapového serveru. Obsahově vychází z Povodňového plánu Libereckého kraje, vypracovaného firmou Aquatest Praha v roce 2005. Doplněna a zpřesněna je zejména datová část. Geografická data použitá v této aplikaci jsou od těchto správců: Povodí Labe st.p., Povodí Ohře st.p., VUV T.G.M. Praha, Hasičský záchranný sbor LK, GEODIS BRNO s.r.o., ĆÚZK Praha a GIS LK. Souběžně s připomínkováním aplikace probíhá proškolování aplikace (více v sekci Školení)
  Povodňový plán Libereckého kraje (popis, návod k obsluze)(1,3 MB)
  [-akt 15.3.2006 - -]
 • Studie "Vyhodnocení možností umístění větrných elektráren a dalších vertikálních staveb na Frýdlantsku, Hrádecku a Chrastavsku z hlediska ochrany přírody a krajiny"
  Více informací zde
  Studie ke stažení (PDF, 6,3 MB)
 • Spoluúčast odboru na organizaci přeshraničního semináře GIBSER - více informací. Cílem semináře je rozběhnout intenzívní česko-saskou spolupráci a připravit komplexnější společný projekt s větším rozpočtem. Nad seminářem má záštitu pan Radim Zika, náměstek hejtmana, pověřený vedením resortu rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky
  [-akt 7.3.2006 - -]
 • Na mapovém serveru byla kompletně aktualizována rastrová data katastru nemovitostí. Všechny rastrové katastrální mapy (cca 1700ks) jsou upraveny tak, aby se navzájem doplňovaly (t.j. nepřekrývaly na hranicích okresů, měřítek mapování a nezobrazovali se tam, kde je digitální katastrální mapa.
  [-akt 1.3.2006 - -]
 • K maloplošným zvláště chráněným územím byl doplněn cílený odkaz na záznam v databázi Ústředního seznamu ochrany přírody (ÚSOP). Odkazy jsou přístupné rovněž z mapového serveru.
  [-akt 8.2.2006 - Modrý-]
 • Zpráva o činnosti GIS na odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí GIS-2005 - GIS-2004- GIS-2003
  [-akt 1.2.2006 - -]
 • Publikace MAPOVÝ SERVER ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - říjen 2005
  Vydali jsme publikaci, která přibližuje možnosti mapového serveru životního prostředí a ukazuje, jak s ním pracovat. Publikace vyšla v nákladu 2000ks, je určena pro pracovníky veřejné správy, ale i pro širokou veřejnost. Lze o ni požádat na odboru správce GIS (irena.košková@kraj-lbc.cz).
  Publikace byly v průběhu ledna 2006 rozeslány do všech obcí Libereckého kraje!
  Ke stažení:
  Mapový server životního prostředí (vnitřní strany)- PDF, 3500 kB
  Mapový server životního prostředí (obal) - PDF, 580 kB
   

  Mapový server životního prostředí Libereckého kraje

 • Mapový projekt ochrana přírody byl doplněn o vrstvu památných stromů. U jednotlivých stromů naleznete jejich základní údaje a kde je k dispozici, i fotodokumentaci.
  [-akt 16.3.2005 - Modrý-]
 • Mapserver životního prostředí Libereckého kraje by přihlášen do 6. ročníku soutěže Geoaplikace roku, pořádané Českou asociací pro geoinformace ve spolupráci s dalšími organizacemi. Výsledky soutěže jsou vyhlašovány na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě, která se bude konat v Hradci Králové 4. a 5. dubna 2005.
  Mapserver vznikl jako společné dílo GIS pracovníků odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí a firmy Help Service Remote Sensing, s.r.o.
 • [-akt 10.3.2005 - -]
 •  
 • Data ochrany přírody jsou publikována také jako webová mapová služba (WMS)
  (Návod: Načtení WMS služby do programu ArcINFO)
 • [-akt 8.3.2005 - -]
 •  
 • Na mapovém serveru spuštěna pro veřejnost mapová úloha "Vodní hospodářství" . Tématická data pocházejí převážně z Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje , správců povodí (Povodí Labe s.p. a Povodí Ohře s.p. ) a mapových služeb (datový sklad ÚHUL, geoserver ČGÚ).
  [-akt 7.3.2005 - -]

   

 • Na mapovém serveru spuštěna pro veřejnost úloha "Čistota ovzduší v Libereckém kraji" . Data pocházejí z Konceptu snižování emisí a imisí v Libereckém kraji.
  [-akt 18.2.2005 - -]
 • Mapový server životního prostředí - ukázka mapových úloh. Některé z mapových úloh jsou dostupné pouze uživatelům z oblasti státní správy a samosprávy (z ukázek například lesnická mapa). Pro veřejnost nejblíže připravujeme: památné stromy na území kraje (včetně fotodokumentace), úlohy z oblasti vodního hospodářství (vymezení aglomerací, karty obcí), vymezení pásem hygienické ochrany vodních zdrojů, vymezení záplavových území atd.
 • Na mapovém serveru zveřejněna Zvláště chráněná území Libereckého kraje. K mapovým podkladům najdete připojeno mnoho doprovodných informací - textových i obrazových. Geografická data pocházení z Koncepce ochrany přírody o krajiny Libereckého kraje, zpracované firmou Lesprojekt v roce 2004. Fotografická dokumentace je z publikace "Chráněná území Libereckého kraje", vydané resortem v roce 2004 (autoři: Ing.Martin Modrý, PhD a RNDr.Jarmila Sýkorová).