Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor životního prostředí a zemědělství

Metainformační katalog

METAINFORMAČNÍ KATALOG LIBERECKÉHO KRAJE

 

TECHNICKÝ POPIS APLIKACE - STANDARDY  

 • STANDARDY

  - plná implementace standardu ISO 19115 (Metadata)

  - implementace ISO 19139 (XML schéma pro metadata)

  - implementace standardu ISO 19110 (Feature katalog) pro popis struktury dat

  - implementace katalogové webové služby dle OpenGIS Catalogue Service Specification

  - implementace ISO 15836 (Dublin Core) pro popis nerpostorových dat

  - možnost implementace dalších metadatových standardů a jakýchkoli dalších typů záznamů vycházejících z XML schématu

  - vytváření a práce s profily (např CORE metadata)

  - možnost vzájemného mapování standardů (data pořízená v jednom standardu mohou být zobrazena, pokud je to možné, v jiném)

  - možnost pořízení dalších uživatelských položek nad rámec standardů

   
 • SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

  - operační systém Microsoft (2000, 2003 Server, XP) nebo Unix (Linux, freeBSD apod)

  - instalovaný internetový server Apache nebo Microsoft IIS, podpora PHP

  - instalovaný databázový SQL server PostgreSQL, MS SQL, MySQL …

   
 • UŽIVATELÉ 

  - všechny moduly pracují v prostředí intranetu/internetu

  - aplikace pro koncového uživatele (vyhledávání metadat a jejich zobrazení)

  - editační modul (pořizování a správa metadat, importy, exporty)

  - webová katalogová služba dle specifikací Open Geospatial konsorcia

  - přístupová práva na úrovni skupin nebo uživatelů pro pořizování/editování/mazání/zobrazení záznamů

   
 • UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ A FUNKCE 

  - rozšiřitelnost metadat o další uživatelské položky

  - integrace s mapovými aplikacemi

  - vícejazyčné prostředí

  - kontextová nápověda při vyplňování metadatových položek

  - webové prostředí pro pořizování a údržbu metadat

  - možnost vytváření šablon

  - vybírání záznamů podle různých kritérií nebo fulltextově

  - vybírání podle prostorového rozsahu z mapy

  - výběry z číselníků, seznamů, z mapy apod.

    
 • EXPORT, IMPORT

  import z XML formátu dle normy ISO 19139

  - import z XML formátu vytvořeném v programu ArcCatalog

  - zobrazení metadat v podobě HTML stránky nebo XML 
   

 AUTOŘI APLIKACE

Firma Help Service Remote Sensing spol. s r.o. (__)Help Service Remote Sensing spol. s r.o.

 

FAQ - Často kladené dotazy

 • Vytvoření nové šablony
  - Přihlášení do systému
  - Nový záznam (volba normy, nastavení uživatelských práv, jazyka)
  - Stránka "Úprava záznamu" - vpravo nahoře odkaz "Administrace záznamu", zde zaškrtnout pole "Šablona" a dát uložit
  - Uložit celý záznam
    
 • Vyplnění vybraných položek:
  - Výškové datum/kód: 
       nejčastěji BPV (Balt po vyrovnání)
  - Identifikátor referenčního systému/kód:
       2065 pro S-JTSK (Křovákovo zobrazení)
       102067 pro S-JTSK dle ESRI
       28403 pro S-42 (Pulkovo zobrazení)
       4326 pro zobrazení WGS 84

  - Identifikátor referenčního systému/codeSpace:
       EPSG (zde jsou spravovány všechny referenční systémy) 
    
 • Vyhledávání
  Při přímém vyhledávání v metainformačním katalogu lze nejjednodušeji vyhledávání například  podle tématické kategorie (například "Životní protředí") nebo vymezením území v mapce
  Pokud chcete vyhledat všechny dostupné metadatové záznamy (t.j. metadata dat i služeb a katalogy geoprvků všech správců GIS Libereckého kraje), nezadávejte žádná výběrová kritéria a dejte jen "Vyhledat".
   
 • Barevná legenda při vyplňování záznamů:
       - červeně povinné položky
       - zeleně podmíněně povinné (alespoň jedna musí být vyplněna)
       - šedě nepovinné položky    
   Barevná legenda při vyhledávání záznamů:
       - v modrém poli tučně - veřejné záznamy metadat
       - v šedém poli - neveřejné záznamy metadat
       - v růžovém poli - šablony 

 

Nápověda a vzorové záznamy

Odskok na nápovědu je přímo z katalogu (na stránce vlevo).

Lze využít také vzorové záznamy, například:
     - popis služby: Maloplošná chráněná území LK (KÚ LK)
     - katalog geoprvku: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje  (KÚ LK)

              

Zakládání nových účtů

Nastaví správce serveru (Ing. Irena Košková ) nebo technická podpora (Ing. Stanislav Holý)
  

Nastavení uživatelských práv

Při pořízení nového záznamu najdete položku: Skupina pro editaci záznamu. Zde si volíte skupinu, která bude mít právo editovat Vaše záznamy(například pro náš odbor je to skupina Micka_zivotni). 
Podobně je tam položka Skupina pro prohlížení záznamu.
Tuto lze pak při editaci záznamu nastavit jako "veřejný záznam", tak by to  v naprosté většině případů mělo být.
 
Aktuálně jsou nastaveny skupiny:
Micka_GIS (pro všechny členy GIS LK), Micka_zivotni, Micka_doprava, Micka_skolak, Micka_rozvoj, Micka_krizove, Micka_kultura, Micka_cestovniruch, Micka_uzemniplan, Micka_informatika

 

Seskupování prvků v metainformačním katalogu - doporučení

 
Katalogy geoprvků = Feature catalogue (popis atributů vrstev) je vhodné seskupovat do větších celků (pro ŽP například FC Vodní hospodářství, FC Ochrana přírody...   případně až FC Životní prostředí)
Metadadový záznam by měla mít každá datová vrstva svůj, pokud není součástí nějakého celku pořizovaného ve stejném čase, stejném měřítku ...
Výjimkou jsou tedy celky jako ZABAGED, které je logické popsat jedním metazáznamem, pro ŽP je to třeba metazáznam Ochrana půdního fondu, kde jsou vrstvy odvozené z jednoho datového zdroje.