Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor životního prostředí a zemědělství

Archiv GISDAY - konference - semináře

Informace o GISDAY 2009

Najdete na webových stránkách: http://www.facebook.com/dnygisliberec (__) a
http://gisday.tul.cz (__)

Kde budeme prezentovat svou praci letos?

17. - 18. 3. 2010 - Konference Briseide, Trento (Košková: "Flood Portal of Liberec Region")
7. 5. 2010 - Geohra - Nové Město na Moravě (Košková)
11. 5. 2010 - Informační systémy v lesnictví a zemědělství, Praha (Češi v akci)
14. - 15. 5. 2010 - GI 2010, Dresden (Modrý, Košková: WPS on Flood Portal)


 

 • G I S D A Y   2009 - termíny:
  7. – 26. 11. 2009    Výstava posterů a kreseb, KVK
  10. – 12. 11. 2009  Dny GIS, opět v Krajské knihovně 
           (10. 11. 2009 v 10.00 slavnostní zahájení GISDAY a vyhlášení výsledků soutěží)
  13. 11. 2009  Soutěž GEOCAP -  Knihovna TUL - podrobnosti později

  Bližší informace najdete na stránkách http://gisday.tul.cz
      

 • G I S D A Y   2008
  gisday 2008 - 1Dny geografických informačních systémů s mottem "mapy na vlastní kůži" se konaly ve dnech 12. až 14. listopadu 2008 v prostorách Krajské knihovny v Liberci. Zprávu z nich naleznete ZDE (dokument PDF, 1.1 MB). Webové stránky věnované akci včetně rozsáhlé fotodokumentace a videopořadu najdete zde: http://gisday.tul.cz
  Příští ročník se bude konat: 10. - 12. 11. 2009, opět v prostorách KVK Liberec. Na Vaši účast se těší tým organizátorů!
  [-akt. 20.11.2008 -
  -]  
    
 • ZAČÍNÁ PŘÍPRAVA GISDAY 2008
  Podrobnosti z přípravy, informace, jak se zaregistrovat a zprávy a foto z předchzích ročníků naleznete ZDE
  [-akt. 29.9.2008 - -]    
    
 • GEOHRA VYHRÁLA V CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽI eSDINET+ 
  Geohra http://geohra.kraj-lbc.cz vyhrála 2 hlavní kategorie ze čtyř! Děkujeme všem tvůrcům i všem nadšeným uživatelům.
   Výsledek soutěže eSDI-NET 
   [-akt. 29.9.2008 - -]       
       
  Prezentace GIS ŽP na mezinárodním semináři GI2008-Symposium, DRESDEN, 8. Sächsisches GIS-Forum, 15./16. Mai 2008 (program):
  MODRÝ: The public Awareness of Local Landscapes as basic condition for Enviro protection
  KOŠKOVÁ: Experiences on Flood emergency training supported by Spatial information

  [-akt. 12.5.2008 - -] 
     
  • GISDAY 2007

   Instalace posterů a dětských kreseb 9.11. - zahájení Dnů GIS 14.11. za přítomnosti významných hostů - stanoviště a pracovní dílny. Další zprávy, videoreportáže, ohlasy účastníků, novou znělku Dnů GIS, fotografie...ZDE ... a  pak na stránkách  http://gisday.tul.cz/.

   Den GIS 2007 - instalace výstavy   Den GIS 2007 - 2. Před zahájením   Den GIS 2007 - 2. Zahájení akce   Den GIS 2007 - 3. Zahájení výstavy  

   Den GIS 2007 - 4. Dětská televize a Ing.Seidl   Den GIS 2007 - 5. Stanoviště ISŽP + HZS   Den GIS 2007 - 6. Stanoviště ISŽP + HZS   Den GIS 2007 - 6. Stanoviště ISŽP + HZS

   Den GIS 2007 - 7. Geohra   Den GIS 2007 - 8. Geohra   Den GIS 2007 - 9. Geohra   Den GIS 2007 - 10. Dětská televize

   Den GIS 2007 - 11. Smart Board   Den GIS 2007 - 12. Staniště KU   12. Stanoviště    13. Stanoviště

   14. Stanoviště    15. Stanoviště    16. Stanoviště    17. Naše stanoviště

   18. Asistentka z TUL   19. Organizátoři   20. Stanoviště    21. Stanoviště
   [-akt. 17.11.2007 - -] 

  • Vystoupení na konferenci Vodní hospodářství, Praha, září 2007 - přednáška na téma "Aktualizace a změny v PRVKÚK" - problématika s aktuálností grafické části Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací, spolupráce s komerčním sektorem.
     
     
  • Účast na jednání pracovní skupiny "Čistá Nisa" (CZ, PL, D) na téma "Povodňová ochrana" v sídle Euroregionu Nisa v Jeleni Gore s prezentací Protipovodňová opatření v Libereckém kraji (Ing. Svoboda), Povodňový plán Libereckého kraje (Ing. Košková) a Povodňová ochrana města Liberce (Ing. Šlambora, SM Liberec) dne 20.6.2007
   [-akt. 21.6.2007 - -]  
       
   Pracovní skupina Čistá Nisa, 20. 6. 2007 (2)  Pracovní skupina Čistá Nisa, 20. 6. 2007 (3)  Pracovní skupina Čistá Nisa, 20. 6. 2007 (4)  Pracovní skupiny Čistá Nisa, 20. 6. 2007 (1)
       
  • Povodňový plán Libereckého kraje získal 1. místo v evropské soutěži Rural Living Labs Award. Soutěž hodnotila aplikace, které jsou plně nasazeny v praxi, jsou volně dostupné veřejnosti, přispívají k rozvoji IT na venkově a které byly po celou dobu procesu vzniku spoluutvářeny koncovými uživateli.
   [-akt. 15.5.2007 - -]   
     
   Rural Living Labs Award
      
     
  • Pracovní skupina GIS krajů 10. 1. 2007
   Pravidelné zasedání pracovní skupiny GIS krajů se tentokrát konalo na půdě Libereckého kraje.
   Kromě pracovního programu proběhla také prezentace GIS Libereckého kraje:

   - úvodní informace o organizační struktuře GIS KÚ LK  (Mgr. Alice Šimoníčková)

   - metainformační katalog Micka, projekty životního prostředí na mapového serveru ŽP  (Ing. Irena Košková)

   - analýza nehodových úseků z roku 2005, nový způsob zpracování nehodových událostí a prezentace mapových projektů odboru dopravy (Ing. Kamila Mikulecka )

   - projekt odboru hospodářského a regionálního rozvoje v rámci Interregu - Zajištění digitální mapy pro německé a české území Euroregionu Nisa ( Mgr. Zuzana Šiftová )

   - projekt odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – Využití GIS pro potřeby plánování vzdělávací soustavy (Mgr. Leoš Křeček )

   - odbor územního plánování a stavebního řádu - Informační systém pro podporu územního plánování (Ing. Pavel Matějka, Pavel Šťovíček)
      
   Pracovní skupina GIS krajů - 1.  Pracovní skupina GIS krajů - 2  Pracovní skupina GIS krajů - 3  Pracovní skupina GIS krajů - 4

   Pracovní skupina GIS krajů - 5  Pracovní skupina GIS krajů - 5  Pracovní skupina GIS krajů - 7  Pracovní skupina GIS krajů - 8

   Pracovní skupina GIS krajů - 9  Pracovní skupina GIS krajů - 11  Pracovní skupina GIS krajů - 12  Pracovní skupina GIS krajů - 10
   (foto Mgr. František Molnár)
       

  • GISDAY 2006
   Dne 15.11.2006 se na Krajském úřadě Libereckého kraje konal již 3. ročník celosvětového Dne GIS. Letos byl program členěn do dvou sekcí – pro studenty základních a středních škol  a pro pracovníky z obcí.  Seminář pro obce, organizovaný odborem rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí, měl program plně přizpůsoben nově vznikající povinnosti obcí s rozšířenou povinností - pořizování územně analytických podkladů a s tím spojené potřebě dobré orientace úředníků v této oblasti. Více informací a fotografie z akce zde .
   Den GIS - úvodní prezentace    Den GIS (3)    Den GIS (8)
   [-akt. 20.11.2006 - -]   
      
  • Digitální povodňový plán Libereckého kraje upoutal i v zahraničí

   Ve dnech 13. a 14. listopadu se pracovníci odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí (vodohospodář a informatik GIS) zúčastnili mezinárodní konference ve Frankfurtu nad Odrou ODERREGIO,  věnované problematice povodní a ochrany před nimi. Účast Libereckého kraje byla přímo vyžádána organizátorem konference. Příspěvek byl na téma „Digitální povodňový plán Libereckého kraje a jeho provádění na lokální úrovni“.

               V příspěvku  byla představena Koncepce ochrany před povodněmi Libereckého kraje a v návaznosti na ní pak Digitální povodňový plán Libereckého kraje. Živá diskuse a dotazy byly hlavně na téma, jak možností dPP využívají obce a jak si do aplikace Povodňový plán mohou vkládat vlastní data. Diskutována byla také problematika povinnosti  zpracování tzv. „Povodňových plánů vlastníků nemovitostí“ pro všechny majitele, jejiž nemovitost leží v záplavovém území tzv. stoleté vody Q100, jak v České republice stanovuje Vodní zákon.

               Velkou odezvu vzbudila prezentace pořizovatele krajské Koncepce ochrany před povodněmi Libereckého kraje - Ing. Papeže každoročně konané výstavy prostředků protipovodňové ochrany a jejího praktického využití, jak je předváděna v prostorách a způsobem v celé Evropě unikátním na výstavišti BVV v Brně.
   Oderregio - 2    Oderregio - 1    Oderregio - 3
   [-akt. 20.11.2006 - -]        
      

  • 15. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR - úspěch pro GIS životního prostředí

      V Kongresovém centru Praha se ve dnech 1. a 2. 11. 2006 konala 15. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v České republice , kterou pořádá výhradní distributor produktů těchto firem – společnost ARCDATA PRAHA, s.r.o. Konference se účastnilo přes 600 odborníků a uživatelů geografických informačních systémů. Součástí této - v oblasti GIS největší a nejvýznamnější - konference u nás byla doprovodná výstava prací GIS ze všech oblastí, kde jsou geografické informační systémy využívány:  státní a veřejná správa, komerční firmy, správci sítí, energetici.... Významně byly zastoupeny také všechny vysoké školy, kde se GIS vyučuje. Celkově bylo přihlášeno 43 soutěžních prací. Vyhodnocení soutěže s přehledem přihlášených prací lze najít na webu pořadatelské organizace.

      GIS životního prostředí Libereckého kraje byl zastoupen prací "Protipovodňová opatření v Libereckém kraji" autorky Ing. Ireny Koškové z odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí.

      Hlavním tématem posteru je mapa protipovodňové ochrany v měřítku 1:80000. Jsou na ní základní prvky k tématu – záplavová území, povodní ohrožené objekty, lokalizace hlásných profilů kategorie A a B, lokalizace důležitých objektů - nemocnic a zdravotnických zařízení, sídel hasičů. Zobrazeny jsou také kritická místa na tocích, jako zanášení koryta řek nebo zúžení profilu, které byla zmapována v rámci zpracování Koncepce ochrany před povodněmi Libereckého kraje v letošním roce. Výsledky zmíněné koncepce jsou zobrazeny jaké v také v doprovodných kartodiagramech – vyhodnocení priority řešení protipovodňových opatření v kraji, zobrazení počtu obyvatel v záplavami ohrožených územích, počtu požadovaných evakuací  a počtu ohrožených obytných domů v těchto lokalitách. Koncepci ochrany před povodněmi v Libereckém kraji zpracoval  Ing. Jan Papež z firmy Koordinace a byla Zastupitelstvem Libereckého kraje schválena v říjnu 2006.

       Kompozice mapy byla doplněna fotografiemi z letošní srpnové povodně na Jizeře a Smědé. Kromě archivu odboru z fotoletu nad zaplaveným územím při jarních a letních povodních byly použity pozemní snímky pracovníků z MÚ Jablonec na Jizerou, kteří v době povodně pořídili obdivuhodnou fotodokumentaci, kterou poskytli také krajské povodňové komisi.

           Samostatná část je na posteru věnovaná devadesátému výročí od protržení přehrady na Bílé Desné. Texty i dobovými fotografiemi přispěl Ing. Václav Hošek z MÚ Tanvald (krizové řízení). Za oblast GIS byla tato část doplněna 3D modelací území, kde ke tragédii před devadesáti lety došlo.

   Poster představující práci našeho odboru Protipovodňová opatření v Libereckém kraji získal nejvyšší ocenění veřejnosti. Všem našim příznivcům děkujeme!
   [-akt. 3.11.2006 -
   -]  
     
   15. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR     Poster Protipovodňová opatření     Poster Protipovodňová opatření /2   
      

  • Na konferenci "Geoinformatika ve veřejné správě" v Brně (7. - 9.6.2006) byl soutěžní poster odboru RVZŽP Libereckého kraje "Ochrana přírody v Libereckém kraji" ohodnocen prvním místem.
   Více z konference najdete zde
     
    Poster Ochrana přírody v Libereckém kraji
     
     
  • Účast na GI2006 Symposium Dresden, konaného 11. a 12. května 2006 v Drážďanech prezentací činnosti odboru prostřednictvím posterů:
   Irena KOSKOVA, Martin Modry, Liberec Region (CZ):
   GIS-based Planning of Wind Power Farms in Liberec Region <> GIS-basierte Planung von Windkraftanlagen im Bezirk Liberec
   Irena KOSKOVA, GIS-Koordinator, Liberec Region (CZ)
   WebMapServer for Monitoring the Environment in Liberec Region <> WebMapServer für die Umweltüberwachung im Bezirk Liberec 
     
  • GIBSER (The GeoINSPIRE’d Bohemian & Saxonian EuroRegions - X-border-GI/SDI). Společný bilaterální projekt přeshraniční spolupráce mezi CZ-CAGI<> EU-NNR-CCSS <> DE-IGN-SN. Propagace, praktické užití a implementace EU-direktiv k re-use PSI a INSPIRE, principy a návrhy. Účinné rozběhnutí přeshraniční spolupráce v strategicky významném specifickém oboru ICT. Vzdělání a koordinace osob v klíčových pozicích pro start budoucí těsné spolupráce na lokální úrovni.
   Konání semináře GIBSER v Liberci je posunuto na červen, přesné datum bude oznáneno během týdne. / The GIBSER workshop is postponed to June 2006, the date will be specified soon.
   Více informací
    
  • eCONTENT PLUS - matching day - ČZU Praha Suchdol, 9.-10.2.2006
   Úcast, představení GIS životního prostředí prostřednictvím posterů.
   Více informací
      
  • SEMINÁŘ "NOBEL-SYSTEMS" - Praha - US Embassy, 26.1.2006
   Úcast v rámci představení informačních systémů pro vodní hospodářství.
   Pozvání na seminář předcházelo představení mapového projektu Plánu rozvoje vodovodů  a kanalizací Libereckého kraje a seznámení s metodikou aktualizace vodohospodářských dat  řediteli americké firmy NOBEL SYSTEMS na pracovním setkání na KÚ Libereckého kraje v září 2005 (Ing.Košková, Ing.Modrý PhD, Ing.Miklasová za Liberecký kraj).
   (Mapový projekt Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací je t.č. neveřejný.)
    
  • MAPY V POČÍTAČI - VÝSTAVA, Praha -  Martinický palác, Hradčanské náměstí, prosinec 2005
   Na slavnostní vernisáži nám byly předány ceny za ohodnocenou práci, vyhráváme (kromě jiného) družicovou mapu ČR. Vystavujeme 2 postery: Větrné elekrárny a  Mapový server životního prostředí Libereckého kraje.

   Mapy z počítače, 2005
    
    
  • GIS DAY 2005, Liberec - Krajský úřad, listopad 2005
   Účast na GIS DAY dvěmi pracovními worshopy na téma informační systém životního prostředí - mapový server. Představení možností, ukázka práce s ním.
   Zpráva z akce 

   GIS DAY 2005 - výstava odboru   GIS DAY 2005 - workshop

    
     
  • 14. KONFERENCE GIS ESRI A LEICA GEOSYSTEMS ČR, Praha - Kongresový palác, listopad 2005
   Fotodokumentace  - závěrečná zpráva -  výsledky soutěže posterů
   Na konferenci byla naše práce představená prostřednictvím posterů "Informační systém životního prostředí Libereckého kraje  - Větrné elektrárny a  Mapový server životního prostředí" ohodnocena
   1. místem v hlasování veřejnost
   3. místem u odborné poroty.
   Děkujeme hodnotícím za přízeň   :-)
      
  • Publikace MAPOVÝ SERVER ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - říjen 2005
   Vydali jsme publikaci, která přibližuje možnosti mapového serveru životního prostředí a ukazuje, jak s ním pracovat. Publikace vyšla v nákladu 2000ks, je určena pro pracovníky veřejné správy, ale i pro širokou veřejnost. Lze o ni požádat na odboru správce GIS (irena.košková@kraj-lbc.cz).
   Ke stažení:
   Mapový server životního prostředí (vnitřní strany) - PDF, 3500 kB
   Mapový server životního prostředí (obal) - PDF, 580 kB
      

   Mapový server životního prostředí Libereckého kraje
     

     
  • KONFERENCE "GEOINFORMATIKA VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ" - Brno - Veletržní palác, červen 2005
   1. místo v hlasování veřejnosti za postery odboru životního prostředí Libereckého kraje:
   - NATURA 2000
   - Modelace vybraných lokalit NATURA 2000
    
  • SAXONIAN GIS FORUM GI2005, Dresden, květen 2005
   Učast na výstavě na "4th Saxonian / Sächsisches GIS-FORUM – GI2005 – Symposium",  vystaveny postery Chráněná území Libereckého kraje a Přírodní park Ještěd - podzemí
    
  • GEOAPLIKACE ROKU - leden 2005
   Účast v prestižní celostátní soutěži, pořádané Českou asociací pro geoinformace  s projektem "MAPOVÝ SERVER ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ".
    
  • MAPY V POČÍTAČI - VERNISÁŽ VÝSTAVY, Praha -  Martinický palác, Hradčanské náměstí, prosinec 2004
   Vystaveny 2 naše mapy (Chráněná území Libereckého kraje a Přírodní park Ještěd - podzemí)
    
  • GIS DAY 2004, Liberec - Krajský úřad, listopad 2004
   Účast na GIS DAY dvěmi přednáškami na téma informační systém životního prostředí.
   Zpráva z akce 
    
  • 13. KONFERENCE GIS ESRI A LEICA GEOSYSTEMS ČR, Praha - Kongresový palác, listopad 2004
   Závěrečná zpráva
   Postery informačního systému životního prostředí Libereckého kraje (Chráněná území Libereckého kraje a Přírodní park Ještěd - podzemí) získali 1. místo v soutěži posterů na 13. konferenci uživatelů GIS ESRI a Leica Geosystems  v ČR, konané ve dnech 4.-5. listopadu 2004 se v Kongresovém centru v Praze.
   ISŽP Chráněná území      ISŽP Přírodní park Ještěd - podzemí
     
     

  • KONFERENCE "GIS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ" - SEČ u Chrudimi, červen 2004
   "Informační systém ochrany přírody Libereckého kraje", přihlášený do soutěže posterů na konferenci s mezinárodní účastí "GIS ve veřejné správě 2004" na Seči, získal 1.místo v soutěži užitatelů GIS (JPG 1.7MB)
    
   poster a0 informační systém ochrany přírody
     
     
  • KRAJSKÁ VÝSTAVA "GIS NA ODBORECH KRAJSKÉHO ÚŘADU", 2004
   Mapová kompozice "Chráněná území Libereckého kraje" z krajské výstavy.
    
   chráněná území libereckého kraje