Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Informace o projektu "Sázíme budoucnost"

20. 10. 2020

Před rokem odstartoval celonárodní dotační program na výsadbu stromů, který pomáhalo připravit Ministerstvo životního prostředí spolu s Nadací Partnerství.

O podporu na své projekty už stihlo požádat přes 750 zájemců za celkem 130 milionů korun na bezmála 28 tisíc stromů. Přes 200 žadatelů již stihlo své výsadby uskutečnit a díky nim roste na 9 tisíc nových stromů za více než 34 milionů korun, další stovky zájemců své projekty aktuálně realizují. O dotaci až čtvrt milionu korun mohou žádat všechny subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politických stran a hnutí, do konce dubna příštího roku, ve výzvě zbývá necelých 80 milionů. Každý měsíc přibude okolo čtyřicítky zájemců. Detaily k podmínkám výzvy jsou na webu Fondu nebo na www.sazimebudoucnost.cz v sekci finance, kde se sbírají i další soukromé zdroje na podporu výsadeb.

Projekt Sázíme budoucnost podpořila Komise Rady Asociace krajů ČR pro životní prostředí a zemědělství. Tato iniciativa si klade za cíl podpořit výsadby stromů v Česku a do pěti let jich do naší krajiny a měst přidat 10 milionů – za každého Čecha a Češku jeden. Tým iniciativy Sázíme budoucnost tomu napomáhá zpřístupňováním financí na výsadby, podporou spolupráce, metodickou podporou pro kvalitní výsadby a následnou péčí, prací na změnách zákonů a legislativy ve prospěch stromů a motivací komunit sdílením inspirativních příběhů.

Koordinátoři neziskové organizace Sázíme stromy (www.sazimestromy.cz) vám mohou pomoci s naplánováním a realizací vlastního sázení. Od podpory při shánění potřebných dokumentů na úřadech, výběru stromů, organizace události až po metodickou podporu přímo při sázení stromu.

 

Mgr. Radomír Studený
radomir.studeny@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226422