Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj podpoří dotacemi vodovod i kanalizaci. Poskytne téměř sedm milionů korun 

09. 06. 2023

Poskytnutí dvou účelových dotací v celkové částce 6.600.000 korun z Fondu ochrany vod Libereckého kraje schválila krajská rada 6. června. Finanční prostředky poputují do obcí Volfartice Nová Ves a Vrchovany. Oba projekty jsou v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje.       

„Poskytnutím účelových dotací chceme podpořit ochranu vodních zdrojů a udržitelný rozvoj v regionu. Zvyšování kvality života v kraji je naší prioritou a proto věřím, že dotace obcím Volfartice a Vrchovany přinesou zlepšení kvality života obyvatel i zlepšení stavu povrchových vod. Liberecký kraj na posílení infrastruktury vodního hospodářství pracuje dlouhodobě a systematicky tak, aby byl život v regionu udržitelný,“ uvedl Václav Židek, radní pro resort životního prostředí a zemědělství.

Cílem projektu ve Volfarticích je dokončit stavu vodovodu v Nové Vsi a vyřešit tak problém s vysychajícími studnami, které jsou tam v současné době jediným zdrojem pitné vody. Jedná se o druhou etapu stavby navazující na etapu zkolaudovanou v roce 2006. Liberecký kraj poskytne dotaci ve výši 3.000.000 korun, což je 27,89 % z celkových způsobilých výdajů.

Do Vrchovan poputuje dotace na stavbu 1.439 metrů kanalizační stoky a čističky odpadních vod. Individuální dotace činí 3.600.000 korun, tedy 9,79 % z celkových způsobilých výdajů. Obci se na svůj projekt podařilo navíc získat dotaci v rámci Programu Životního prostředí 2021–2027 Ministerstva životního prostředí. 

Anna Vašková
odborný zaměstnanec
anna.vaskova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226308
Mobil: 739541516