Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj má nejvíc certifikovaných poskytovatelů ekologické výchovy v Česku

18. 07. 2023

Pět organizací poskytujících ekologickou výchovu v Libereckém kraji nově získalo certifikaci kvality Pavučina, kterou podporuje i Ministerstvo životního prostředí a provádí se formou externího auditu. Nově certifikaci dostaly organizace – Dům dětí a mládeže Smetanka, Geopark Ralsko, Podralský nadační fond ZOD Brniště, Společnost pro Jizerské hory a Středisko ekologické výchovy Český Ráj. Tím se zařadily mezi 17 certifikovaných organizací v rámci celé České republiky.  

Certifikaci poskytuje Síť středisek ekologické výchovy Pavučina. Východiskem pro ni bylo schválení Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje na roky 2021–2030, kterou před dvěma lety schválilo krajské zastupitelstvo. Na základě této koncepce kraj navázal s organizacemi strategické partnerství.

„Strategické partnerství Libereckého kraje s organizacemi, které poskytují ekologickou výchovu, má za cíl sjednotit environmentální vzdělávání napříč celým regionem. Tyto organizace potřebují mít jistotu toho, že na svou činnost budou mít dostatek prostředků i do budoucna tak, aby mohli poskytovat vzdělávací programy nepřetržitě a profesionálně. Pro kraj je pak certifikace dokladem kvality programů,“ uvedl Václav Židek, radní pro resort životního prostředí a zemědělství Libereckého kraje.

Dosud certifikaci Pavučina měly dvě organizace v regionu, které zřizuje Liberecký kraj – Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje STŘEVLIK a Středisko ekologické výchovy Divizna při Zoo Liberec. 

„Environmentální vzdělávání je významným nástrojem ochrany životního prostředí. Lepší je, když se lidé chovají zodpovědně sami od sebe, než když je k tomu někdo nutí represí,“ dodal radní Židek.

Liberecký kraj má na podporu strategického partnerství vyčleněny 3 miliony korun. Téměř 1,5 milionu korun rozdělil na malé projekty environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Dotačním fondu Libereckého kraje. Z těchto prostředků se například podpoří vzdělávací programy na Základní škole Kobylisy nebo rekonstrukce panelů naučné stezky Ještědské vápence.  

Anna Vašková
odborný zaměstnanec
anna.vaskova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226308
Mobil: 739541516